Volledig scherm
Een bouwplaats in Utrecht. Woningbouwcorporaties leveren dit jaar 466 woningen op, tegen 771 in 2018. © ANP

Bouw sociale huurwoningen in regio Utrecht daalt naar dieptepunt

Slecht nieuws voor woningzoekenden in Woerden en andere gemeenten in West-Utrecht. De nieuwbouw van sociale huurwoningen in de Utrechtse regio daalt dit jaar naar een dieptepunt. De corporaties leveren slechts 466 woningen op, waarvan 341 in de stad Utrecht. In 2018 waren dat er nog 771. 

Gevolg is dat woningzoekenden nog langer moeten wachten op een geschikte huurwoning. Voor doorstromers is de wachttijd voor een passende woning in Woerden inmiddels al opgelopen tot ruim 13 jaar. Voor starters ligt die, net als vorig jaar, rond de negen jaar. 

Quote

Dat drijft de prijzen op, terwijl de sociale huurprij­zen vastliggen. De financiële tekorten lopen dan snel op

Het RWU

Om de slaagkans op een woning voor deze groep te vergroten, gaat GroenWest volgend jaar als proef een deel van de huurwoningen verloten. 

Jaarlijks zijn ruim 2000 nieuwe woningen nodig om de groeiende behoefte aan sociale huurwoningen in de Utrechtse regio te kunnen opvangen. Voor volgend jaar zijn de verwachtingen wat beter, maar hier lijkt sprake van een tijdelijke opleving, voorspelt het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), waartoe ook GroenWest behoort. 

Dan hopen de corporaties – als er geen verdere vertragingen optreden – ruim 1400 woningen op te leveren. Een klein deel komt op het bordje van GroenWest, dat tot 2030 in Woerden in totaal 600 nieuwe huurwoningen opgeleverd wil hebben.  

Momenteel zijn in Woerden 300 woningen in aanbouw. Twaalf projecten zitten in de verkoopfase. Woerden wil de komende jaren 300 woningen per jaar bouwen. Vermoedelijk gaat dat pas vanaf 2021 lukken, is de verwachting.

Studenten

Quote

De grondkos­ten nemen vooral toe doordat corpora­ties maar in beperkte mate op eigen locaties of gemeentelo­ca­ties kunnen bouwen

Het RWU

Boven de ruim 1400 nieuwe woningen komen komend jaar in de regio Utrecht nog ruim 300 studenteneenheden gereed. Er is echter nog weinig zicht op nieuwe, grotere locaties waar vanaf 2021 voor meer jaren flinke aantallen sociale huurwoningen kunnen worden neergezet. 

Om de bouw te versnellen, pleiten de corporaties voor versnelling op bestaande locaties en ontwikkeling van nieuwe locaties. Het gebrek aan locaties en het feit dat te vaak sprake is van uitstel of vertraging, spelen de corporaties parten. Vaak gaat het namelijk om ingewikkelde en tamelijk kleine binnenstedelijke locaties. Nu wordt nog enige productie gemaakt in onder meer Leidsche Rijn in Utrecht. 

Nieuwe grote locaties, zoals de Merwedekanaalzone, zijn in voorbereiding, terwijl over de polder Rijnenburg bij Harmelen nog volop politieke discussie plaatsvindt. Deze locaties volgens de corporaties zijn echter hard nodig om ‘meters’ te kunnen maken. Woerden denkt nog tien jaar lang plek genoeg te hebben om jaarlijks 300 huizen te kunnen bouwen. Na 2030 moet ook zij op zoek gaan naar nieuwe plekken om nog 2350 nieuwe huizen te kunnen neerzetten.   

Heffing

Corporaties krijgen wel steeds meer last van de stijgende verhuurdersheffing, signaleert het RWU. Hierdoor kunnen de corporaties minder investeren. De corporaties willen van deze heffing af.

Ook stijgen de grond- en bouwkosten veel sneller dan de huren die hooguit met inflatie stijgen, waarschuwen de corporaties. ,,Daarmee komen projecten ook financieel in de knel. De grondkosten nemen vooral toe doordat corporaties maar in beperkte mate op eigen locaties of gemeentelocaties kunnen bouwen en zij vaker mee moeten bieden met commerciële partijen. Dat drijft de prijzen op, terwijl de sociale huurprijzen vastliggen. De financiële tekorten lopen dan snel op’’,  aldus het RWU.

In samenwerking met indebuurt Woerden