Volledig scherm
Henk Kamp. © ANP

‘Verontreinigd water is niet volledig uit te sluiten’

Het risico op verontreinigd grondwater bij ingrepen in de ondergrond is weliswaar klein, maar nooit voor 100 procent uit te sluiten. Dat stelt demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) als antwoord op vragen van de ChristenUnie over mogelijke boringen naar gas in de Woerdense regio.

Kamerlid Carla Dik-Faber van ChristenUnie had vragen gesteld over de stand van zaken en de risico’s van boringen.

De Woerdense politiek is al langer fel gekant tegen de boringen en onlangs sprak ook de provincie Utrecht zich in sterke bewoordingen uit tegen de boringen onder de wijk Molenvliet, die doorlopen tot Papekop.

Winningsplan

Kamp stelt in de beantwoording van de Kamervragen dat aardgasbedrijf Vermilion Energy Netherlands bv nog niet over een winningsplan beschikt en ook nog geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd.

Quote

Vermilion dient een geactuali­seerd winnings­plan in te dienen

Henk Kamp

Sterk Woerden gaf eerder aan bang te zijn dat Vermilion – net als eerder in Heerenveen – in Paperkopperveld gaat boren, zonder een goedgekeurd winningsplan.

Minister Kamp benadrukt dat dat niet kan. „Vermilion dient een geactualiseerd winningsplan in te dienen.’’

Gevolgen

Diverse partijen vrezen voor de gevolgen van de boringen voor de ondergrond. Bewoners zijn bang voor verzakkingen en bevingen, landschapsbeschermers voor horizonvervuiling en drinkwaterbedrijven vrezen verontreinigingen.

Kamp geeft die laatsten niet per se ongelijk: „De ondergrond is moeilijker toegankelijk dan de bovengrond. Het doorboren van lagen en het gebruik van ondergrondse installaties brengen risico’s met zich mee op verontreiniging van grondwater. Hoewel die risico’s gering zijn door technieken, preventieve maatregelen en voorzieningen die worden toegepast, is het nooit mogelijk om 100 procent garantie te geven dat zich geen verontreiniging zal voordoen.’’

Geen twijfel

Kamp geeft aan dat hij bij zijn besluit over instemming met het winningsplan rekening zal houden met het advies van de regionale overheden. Wel stelt hij geenszins te twijfelen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin van Vermilion.

Of Vermilion nog dit jaar daadwerkelijk met een winningsplan komt, is vooralsnog onduidelijk.

In samenwerking met indebuurt Woerden