Volledig scherm
De artist impression van de ontwikkeling van de 'Voortuin van Woerden' © beeld zwartlicht

Stroomweide langs A12 bij Woerden

De Voortuin van Woerden, de groenstrook tussen globaal Jumbo en de A12 wordt bebouwd. Er vestigen zich twee bedrijven en er komt een grote zonneweide bij. ,,Die levert voldoende stroom op voor 300 huishoudens.''

Quote

We hebben vorig jaar de gemeente­raad al laten zien wat we willen. Maar nu kunnen we echt aan de slag

John Mooij

Op de groenstrook tussen de snelweg en Middellandse Zee vestigen zich Elektro Internationaal en autobedrijf Van der Woude. Beide Woerdense bedrijven zien hier, als alle plannen doorgang vinden, hun wens werkelijkheid worden om vestigingen samen te brengen.

,,Efficiency. Dat is de voornaamste reden voor ons'', zegt John Mooij, commercieel directeur Van Elektro Internationaal. ,,Wij hebben aan de Pompmolenlaan drie vestigingen waar we systemen voor energievoorzieningen assembleren voor onder andere datacentra in binnen- en buitenland, voor grote ziekenhuizen en industrie. Dat betekent drie keer voorraad, drie keer gereedschap.'' Van der Woude heeft nu twee panden. ,,Niet ver van elkaar vandaan, maar niet efficiënt'', zegt Wilco van Eijk van het autobedrijf. ,,Het is een prachtige ontwikkeling voor dit gebied.''

Koopakte
De koopakte voor de groenstrook is door initiatiefnemer Elektro Internationaal gistermiddag getekend bij de notaris. ,,We hebben vorig jaar de gemeenteraad al laten zien wat we willen. Maar nu kunnen we echt aan de slag.'' Mooij, die het plan samen heeft ontwikkeld met zijn compagnon Leon van Zelst, verwacht dat hun bedrijf zich hier in de loop van 2019 kan vestigen.

,,De voorbereiding kost tijd. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig en dan moet er nog een zandpakket worden aangebracht om de grond te laten inklinken. Ik denk dat we in de loop van 2018 kunnen gaan bouwen en een jaar later moet alles gereed zijn.''

Zichtlocatie
Dat is wat bedrijven als Hans Severs, QBtec en Jumbo die aan de Middellandse Zee zitten altijd is voorgeschoteld. Vanaf de A12 niet te missen. ,,Dat verandert niet'', belooft Mooij. Hij heeft al uitvoerig overleg gehad met zijn toekomstige buren. ,,Het distributiecentrum van Jumbo is vier hoog. Wij komen daar voor te zitten met maximaal 2 bouwlagen. En voor mede-investeerder QBtec komt mogelijk een groot veld met zonnepanelen. Het zonneveld biedt ook de mogelijkheid van wat Mooij een 'projectieplatform' noemt. ,,Daar kan buurondernemer Severs bijvoorbeeld zijn nieuwste modellen elektrische auto's laten zien.''

Opbrengst
Met de zonneweide is vorig jaar het plan voor het gebied dat de Voortuin van Woerden heet, min of meer begonnen. ,,Ik reed door Duitsland en zag overal zonneweiden. Dit beeld ligt ten grondslag aan het plan.'' En zo kan, zegt Mooij, de Voortuin van Woerden, ook een 'groene' tuin worden.

Quote

Het is een prachtige ontwikke­ling voor dit gebied

Wilco van Eijk

,,De zonneweide is gepland op twee hectare. De opbrengst aan zonne-energie hier is voldoende voor driehonderd huishoudens.'' Het terrein wordt namelijk niet volledig volgebouwd. ,,We hebben ons laten leiden door het rapport van Delta Vormgroep van jaren geleden. Dat ging toen nog uit van kantoortoren van zes tot acht lagen hoog. Die bouw je nu niet meer. Er is een kantorenoverschot. Maar ruimte voor bedrijfs- of productiehallen is er nauwelijks. We hebben die bebouwingsgetallen opgeteld. En zijn zo uitgekomen op de oppervlakte van de gebouwen die kunnen komen.'' Elektro Internationaal krijgt in de nieuwe situatie meer ruimte dan in hun drie huidige vestigingen bij elkaar. ,,Maar de efficiency, alles onder één dak, is het belangrijkste voor ons.''

Vertrek uit Woerden en elders nieuwbouw te plegen, is overigens niet aan de orde geweest, zegt Mooij. ,,Wij hebben ongeveer 70 medewerkers. Die komen allemaal uit de regio. Dan ga je hier niet weg.''  Het bedrijf heeft voor een centrale huisvesting eerder het oog laten vallen op het pand van BluePrint (op bedrijventerrein Polanen, red.) dat vrijkomt door de verhuizing van dat bedrijf. ,,Maar we zijn overboden.''

Het plan voorziet tevens in extra parkeerruimte. ,,Iets dat wel nodig is, want het gebied kent nu al een erg hoge parkeerdruk. Die wordt nog hoger als de bouw van het hotel van Van der Valk doorgaat.''

Quote

Efficiency. Dat is de voornaams­te reden voor ons

John Mooij

In samenwerking met indebuurt Woerden