Volledig scherm
Het vroegere schoolgebouw aan de Kapellestraat in Oudewater. © Pim Mul

Subsidie voor restauratie monumenten

UPDATEDe begraafplaats Hogewal in Woerden, de Sint Bavokerk in Harmelen en de ‘oude school’ aan de Kapellestraat in Oudewater krijgen een provinciale bijdrage voor het wegwerken van restauratieachterstand.

Het zijn drie van de zeventien monumenten die gesteund worden met opgeteld 3,3 miljoen euro uit de subsidieregeling Erfgoedparels. Het meeste geld in de Woerdense regio, 350.000 euro, gaat naar de Bavokerk voor de restauratie van het dak en het voegwerk. Bijna 80.000 euro is er voor het schoolgebouw in Oudewater, dat wordt gerestaureerd tot muziekschool. Ruim 60.000 euro is er voor de begraafplaats in Woerden (herstel van paden, graven en groenaanleg). Voorwaarde is dat de drie zelf driemaal zoveel geld op tafel leggen. 

Quote

Monumenten­zorg is geen zorg van overheden alleen

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts noemt de rijksmonumenten ‘een belangrijk deel van het culturele kapitaal van onze provincie’. ,,Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn. Monumentenzorg is geen zorg van overheden alleen'', voegt ze er aan toe. ,,Het zijn primair de eigenaren die de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van hun bezit en de monumentale waarde daarvan. De provincie heeft vooral een ondersteunende taak, zowel richting gemeenten als richting eigenaren.’’

Energieverbruik

Naast het verstrekken van restauratiesubsidie heeft de provincie ook een Erfgoedmonitor ontwikkeld, zegt ze. Daarin worden de omvang en urgentie van restauratie- en onderhoudsopgaven van alle rijksmonumenten inzichtelijk is gemaakt. ,,Dat helpt zowel eigenaren als overheden om afgewogen keuzes te maken over de inzet van middelen en mankracht.

Ook brengt de monitor voortaan het energieverbruik van gebouwde monumenten in kaart. Aandacht voor het energieverbruik is niet alleen nodig in het kader van duurzaamheid, maar ook van belang voor de instandhouding van de monumenten’’, aldus de gedeputeerde. ,,Door te besparen op energie, houden eigenaren meer geld over voor onderhoud.’’

Quote

Door te besparen op energie, houden eigenaren meer geld over voor onderhoud

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts

In samenwerking met indebuurt Woerden