Een impressie van het 'energielandschap' in de polder Rijnenburg.
Volledig scherm
Een impressie van het 'energielandschap' in de polder Rijnenburg. © Gemeente Utrecht

Waterschap: Kans op natte voeten bij bouwen in polder Rijnenburg

Bouwen in de Utrechtse polder Rijnenburg ligt volgens hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet voor de hand. Bij een dijkdoorbraak van de Lek of Hollandse IJssel komt een groot deel van het gebied tussen De Meern en Nieuwegein onder water te staan.

Dat zegt het waterschap in een brief aan D66-minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu. Woningbouw in Rijnenburg is volop onderwerp van discussie, zowel in Utrecht en Woerden als de landelijke politiek. Een meerderheid van de lokale politiek wil voorlopig niet bouwen in het gebied. Vanuit de Tweede Kamer is toenemende druk op Utrecht om dat wel te doen.

Volgens het schap is Rijnenburg vanuit het oogpunt van waterveiligheid niet de meest voor de hand liggende locatie om duizenden woningen te bouwen, maar kán het wel. Bij een dijkdoorbraak komt in het gebied 0,5 tot 2,5 meter te staan. De hoge delen in het zuiden van de polder zijn daarom de beste plek om te bouwen, aldus het waterschap. ,,De lagere delen in het noorden zijn het meest geschikt voor waterberging.’’

In de brief van het waterschap wordt het ministerie opgeroepen om vóórdat rijk, gemeente en provincie afspraken maken over woningbouw in Rijnenburg, uitgangspunten voor een klimaatbestendig watersysteem ter harte te nemen. Het schap wil graag vanaf het begin van de planontwikkeling betrokken worden bij eventuele woningbouw in Rijnenburg.

Bij de ontwikkeling van Rijnenburg moet niet alleen rekening worden gehouden met een dijkdoorbraak van de Lek of Hollandse IJssel, meent De Stichtse Rijnlanden. ,,Ook vanuit klimaatverandering is ons advies: bouw klimaatbestendig, bij voorkeur niet in het ‘diepste putje’ van een polder.’’

Verplichten

De brief van het waterschap komt aan de vooravond van een gesprek van minister Van Veldhoven met de gemeente Utrecht. De minister zegde de Tweede Kamer eerder dit jaar toe met de stad te praten over woningbouw in de polder. Utrecht verplichten in Rijnenburg te bouwen, vindt ze een stap te ver gaan.

Utrecht heeft Rijnenburg voor de komende tien jaar op slot gezet voor woningbouw. Er zijn vergevorderde plannen om in de polder duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. Of het zover komt, is nog onduidelijk. De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop in onder meer Harmelen is een prominente tegenstander van windmolens in de polder. 

De stad Utrecht wil ruimte maken voor acht turbines van 230 meter hoog in de polder Rijnenburg, tussen Nieuwegein en De Meern. Niet alleen de actiegroep Buren van Rijnenburg en Reyerscop zijn er fel tegen maar ook enkele politieke partijen in Woerden. De tegenstanders zijn bang voor geluidsoverlast en slagschaduw. De Buren van Rijnenburg en Reyerscop: ,,Wij zien nog altijd veel meer in scenario ‘Zon voorop’, dat voorziet in louter zonnepanelen.”

Windmolens

Waar de overige tientallen nieuwe molens een plek moeten krijgen, is nog niet duidelijk. Uitgangspunt is wel dat ze langs de snelwegen (A2, A12, A27 en A28), spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal moeten komen. Daarnaast worden lokaal kansen gezien voor windmolens bij bedrijventerreinen en in agrarische gebieden. 

In Woerden loopt momenteel een grootschalige inwoners-enquête over de locatie van de zonnevelden en windmolens. Het gemeentebestuur heeft inmiddels 702 reacties ontvangen: 455 reacties kwamen binnen via de  enquête. Verder zijn reacties ontvangen tijdens de 122 straatgesprekken die gemeentebestuurders en - ambtenaren hebben gehad. Er zijn vervolgens 35 reacties ontvangen van de aanwezigen bij het Energiecafé en ten slotte van de 90 aanwezigen bij drie inloopavonden. ,,Dat is voor een dergelijk traject geen slechte score”, zegt de gemeente. 

In samenwerking met indebuurt Woerden