Volledig scherm
Angst voor dit soort scheuren in muren woningen Molenvliet als gevolg van gaswinning

Woerden in brief informateur: geen gaswinning Papekopperveld

Gaswinning onder Woerden is ‘absoluut onwenselijk en niet acceptabel’. Die boodschap stuurt Woerden aan kabinetsinformateur Edith Schippers.

Er moet, staat in de brief die burgemeester Victor Molkenboer haar heeft gezonden 'namens de gemeenteraad en alle inwoners', geen nieuw winningsplan komen en ook geen toestemming van de rijksoverheid komen om het daadwerkelijk tot ontwikkeling van het Papekopperveld over te gaan. ,,Kort gezegd omdat dit maatschappelijk onuitvoerbaar is.’’

Molenvliet

Quote

Kort gezegd omdat dit maatschap­pe­lijk onuitvoer­baar is

Burgemeester Victor Molkenboer

Het gasveld ligt voor een groot deel onder de wijk Molenvliet. Molkenboer wijst er op dat Woerden er naar streeft in 2030 klimaatneutraal te zijn. Woerden ondertekende met de provincie Utrecht kortelings een 'Green Deal', om te komen tot aardgasvrije wijken. Ook Utrecht is tegen gaswinning. ,,Bij dat beeld past niet dat een klein olie- en gasveld, zoals het Papekopveld nog tot ontwikkeling wordt gebracht. Zolang die optie door de minister echter nog wel wordt open gehouden, zorgt dat voor veel onrust onder de inwoners’’, aldus Molkenboer. Hij wijst op de angst voor schade aan woningen door trillingen en bodemdaling.

,,Aan de partijen in het volgende kabinet vraag ik daarom financieel en beleidsmatig nadrukkelijker in te zetten op een stimulering van het gebruik van duurzame energiebronnen. En nadrukkelijk niet, zoals nu gebeurt, in te zetten op het stimuleren van het ontwikkelen van de kleine olie- en gasvelden, zoals het Papekopveld. Dat laatste is wat de gemeente Woerden betreft echt een signaal in de verkeerde richting.’’

Vragen

In Woerden zijn meer acties gaande over de door mijnbedrijf Vermilion gewenste gaswinning in en rond Woerden. In de raad zijn vragen gesteld over de mogelijkheden, nu dat Canadese bedrijf voor Heerenveen een nieuw winningsplan in de maak heeft. Ook andere partijen in de raad 

In samenwerking met indebuurt Woerden