Volledig scherm
File op de A2 bij Vinkeveen. © Peter Bakker

Woerden niet bang voor sluipverkeer na verlagen snelheid op snelwegen

De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen A2 en A12 leidt niet tot meer sluipverkeer door Woerden. Dat antwoordt het college op vragen van Fractie Bakker. Hij uitte eerder zijn zorg over grotere drukte op de wegen in Woerden vanwege het sluipverkeer. 

,,We zien dat het verkeer alternatieven gaat zoeken en dus gaat sluipen als er files staan op de snelwegen’’, antwoordt het college. ,,Maar het verlagen van de maximumsnelheid leidt er juist toe dat er meer auto’s tegelijkertijd van de snelweg gebruik kunnen maken (immers, twee seconden afstand neemt minder ruimte in beslag bij 100 km/u dan bij 120 km/u). Daarnaast zijn de snelheidsverschillen bij 100 km/u lager, waardoor een rustiger verkeersbeeld ontstaat. Hierdoor verwachten we dat de kans op file juist afneemt.’’

Gesprek

Het college zegt verder in gesprek te zijn met het Rijk en de provincie Utrecht over bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer, los van de verlaging van de maximumsnelheid. Het Rijk voert momenteel een onderzoek uit naar welke maatregelen getroffen moeten worden om de doorstroming op de A12 in de toekomst te kunnen garanderen. 

De effecten van die maatregelen worden inzichtelijk gemaakt op zowel het hoofdwegennet als op de gemeentelijke en provinciale wegen. ,,Maatregelen worden dan ook in samenhang met elkaar bekeken. Het kan niet zo zijn dat het oplossen van het ene knelpunt leidt tot het verergeren of veroorzaken van een ander knelpunt. Ook met de provincie zijn wij continu in gesprek hoe we de regio bereikbaar kunnen houden en wat de effecten zijn van de regionale problematiek in Woerden.’’

In samenwerking met indebuurt Woerden