Volledig scherm
Het dak van een nieuw huis wordt vol gelegd met zonnepanelen. © Shutterstock

Invoering nieuwe energie-eisen bedreiging voor woningbouw

Nieuwe energie-eisen voor de bouw komen voor de sector te vroeg. De nodige rekensoftware is nog niet gereed. Bouwers hebben daarom uitstel gevraagd bij de minister, terwijl die de invoering eerder ook al een half jaar was opgeschoven. Bouwers worden ‘zenuwachtig’, omdat ze zonder de software geen projecten kunnen doorrekenen en tijdig vergunningen kunnen aanvragen. 

Na problemen met stikstofnormen (PAS) en PFAS is er een nieuwe afkorting die de woningbouw bedreigt: BENG (bijna energieneutrale gebouwen). De zogenoemde BENG-normen die per 1 juli 2020 worden ingevoerd stellen in plaats van één eis drie eisen aan gebouwen. Behalve de energiebehoefte wordt gelet op fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie van gebouwen.

,,We hebben snel een toezegging nodig van de minister dat we pas een half jaar later met BENG-normen hoeven te werken”, zegt Claudia Bouwens, programmaleider van het Lenteakkoord. In dat akkoord hebben de brancheverenigingen van projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties afgesproken zich aan nieuwe Europese richtlijnen te houden waarmee nieuwbouw bijna energieneutraal wordt.  ,,We worden zenuwachtig, want er is al zoveel aan de hand in de bouw momenteel. Een nieuwe tegenslag met vergunningen na 1 juli betekent dat we de komende tijd niet genoeg woningen kunnen bouwen om de woningnood te keren. Dat is voor iedereen slecht nieuws.”

,,Bouwvergunningen zijn bijvoorbeeld al ernstig vertraagd, omdat pas in maart de maximumsnelheid voor auto's omlaag gaat.’’ Doordat auto's bij een lagere snelheid minder stikstof uitstoten, ontstaat er dan pas ruimte voor nieuwbouw. 

Vertraging software

De bouwers willen ruim een half jaar kunnen werken met de software tot het moment dat de BENG-normen gaan gelden. Dat zou dus al zeer binnenkort moeten gebeuren, terwijl de digitale rekentools voorlopig nog op zich laten wachten. ,,De makers hebben eigenlijk pas anderhalf jaar de tijd gehad om eraan te kunnen werken”, zegt Claudia Bouwens. ,,Dat is te kort. Je moet je voorstellen dat de nieuwe berekeningsmethode alleen al meer dan duizend pagina's beslaat. Het duurt wel even voordat je software daarvoor af is.”

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft het verzoek tot uitstel in beraad en neemt zo spoedig mogelijk een beslissing, zo laat een woordvoerder vandaag weten. 

Uitstel van invoering van BENG betekent volgens Bouwens niet dat daarmee ook de huizen minder energiezuinig worden gebouwd. ,,We werken nu ook al met zeer strenge eisen en bovendien zien we dat energiezuinige huizen ook gewoon goed worden verkocht. Dat is een andere reden om al strenger dan de gestelde normen te bouwen. De BENG-eisen zullen wel zorgen voor nog minder kieren in huizen en triple glas kan eraan bijdragen dat huizen in warme zomers koeler blijven.”