Volledig scherm
© John de Pater

Kabinet en bouwsector schouder aan schouder in statement: ‘Doorgaan met nieuwbouw’

De crisis op de huizenmarkt is zo groot dat de aandacht voor nieuwbouw niet mag verslappen in deze coronatijden. Ook werk aan bijvoorbeeld bruggen en wegen moet doorgaan of zelfs naar voren worden gehaald. In een gezamenlijke verklaring laten het kabinet en de bouwsector weten mogelijke financiële klappen gezamenlijk op te vangen. 

De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moeten gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben daarom de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ opgesteld. Na de kredietcrisis van 2008 werd de bouw hard getroffen, waardoor 200.000 banen verdwenen en het woningtekort snel opliep. Dat wil de de overheid samen met de branches bij een nieuwe economische crisis voorkomen. 

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de partijen bij elkaar gebracht. ,,De sector is zich echt bewust van wat er op het spel staat. Alle partijen zijn bereid maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bouw en de woningmarkt weer op achterstand komen. Dat kunnen wij ons niet nog een keer permitteren, gelet op het tekort aan woningen en de grote verduurzamingsopgave.”

Woningtekort en Klimaatakkoord

Het kabinet heeft als doel om 75.000 woningen per jaar te bouwen, al blijft de teller voor dit jaar waarschijnlijk steken op zo’n 50.000 vanwege de stikstofcrisis. Momenteel zou er echter een tekort zijn van 315.000 woningen en dat loopt de komende jaren nog verder op omdat het aantal huishoudens sneller groeit dan de woningvoorraad, met name dankzij de toename van eenpersoonshuishoudens en immigratie. Naast het woningtekort moeten in tien jaar tijd 1,5 miljoen huizen worden verduurzaamd om van het gas af te gaan om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen ook maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

Quote

Wij moeten echt voorkomen dat de bouwplan­nen worden uitgesteld en het tempo van de bouwproduc­tie vertraagt

Kajsa Ollongren, minister Binnenlandse Zaken

Geen vertraging

De organisaties hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s worden gedeeld. Daarnaast zorgen fabrikanten en groothandels dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en kijken de overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, werd eerder al een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld.

Minister Kajsa Ollongren: ,,Wij moeten echt voorkomen dat de bouwplannen worden uitgesteld en het tempo van de bouwproductie vertraagt. Wij moeten door blijven bouwen. De vraag naar woningen blijft groot en de noodzaak tot versnelling in de verduurzaming in de gebouwde omgeving neemt door de crisis niet af.”

Reacties

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, is blij met deze aanpak, laat hij weten in een persbericht. ,,Ik voel me bijzonder gesteund door de inspanningen van minister Van Nieuwenhuizen om het werk in de veilig doorgang te laten vinden. Een vitale bouw- en infrasector is van levensbelang voor de Nederlandse economie. Werk in de markt blijven zetten en daar waar mogelijk naar voren halen is de beste waarborg voor spoedig economisch herstel.” Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ,,Het is belangrijk dat we juist in deze periode werken we aan de versterking van onze infrastructuur. Hiermee houden we onze bedrijven en de werkgelegenheid in stand en komen we sterker uit deze crisis.”

Helemaal klaar met het wensenlijstje zijn de brancheverenigingen nog niet. Zo willen de belangenbehartigers van projectontwikkelaars NEPROM en NVB-bouw dat het kabinet een garantieregeling optuigt voor koop- en middeldure huurwoningen, waarmee bouwers voldoende zekerheid hebben en ook consumenten het vertrouwen houden in de woningmarkt. Verder willen ze dat er wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken en buurten waar op korte termijn betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.

Ondersteunende partijen

Aedes Vereniging van woningcorporaties, AFNL Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Betonhuis, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNG Bank, De Bouwagenda, Bouwend Nederland, Bouwstenen voor Sociaal: Platform voor maatschappelijk vastgoed, Cumela, Fedet Federatie Elektrotechniek, IPO Interprovinciaal Overleg, IVBN de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, Koninklijke Hibin, Koninklijke NLingenieurs, Koninklijke OnderhoudNL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Vereniging van Banken, NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, Nederlandse Verwarmingsindustrie, Netbeheer Nederland, NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Nederlandse Waterschapsbank, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Rijkswaterstaat, Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VBO Branchevereniging van makelaars en taxateurs, VEH Vereniging Eigen Huis, VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vewin Vereniging van Waterbedrijven in Nederland