Volledig scherm
De Belastingdienst kan dit jaar meer huishoudens huurtoeslag toekennen, dankzij een verruiming van de inkomensnormen. © ANP

Ouderenbond wijst in campagne op verruiming rechten huurtoeslag

Veel ouderen zijn nog niet op de hoogte van de nieuwe inkomensgrens die geldt voor de huurtoeslag. Ze maken geen gebruik van hun rechten en daar moet verandering in komen, zegt de ouderenbond ANBO. 

De afgelopen jaren maakten ongeveer 1,4 miljoen huishoudens gebruik van huurtoeslag. Omdat de inkomensgrens in 2020 omhoog gaat, kunnen komend jaar nog eens 115.000 huishoudens extra gebruikmaken van huurtoeslag.

Daar informeert de Belastingdienst mensen niet persoonlijk over, zegt ouderenbond ANBO. Daarom begint de bond een voorlichtingscampagne en gaat ouderen helpen om te checken of ze recht hebben op huurtoeslag en hoe ze die kunnen aanvragen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO in een persbericht: ,,Veel ouderen zijn er de afgelopen jaren qua inkomen op achteruit gegaan. Hun pensioen werd niet geïndexeerd terwijl de dagelijkse boodschappen en de kosten voor huur, zorg en energie wel hard zijn gestegen. Met de verruiming van de voorwaarden hebben meer mensen, waaronder ouderen, recht op huurtoeslag. En dat kan veel mensen financieel net wat meer ‘lucht’ geven.”

Rekenvoorbeeld

De ANBO rekent voor dat een alleenstaande AOW’er met een inkomen van 23.000 euro en een huursom van 600 euro per maand (inclusief 12 euro servicekosten) vorig jaar geen recht had op een toeslag, maar nu wél. De AOW’er kan nu 171 euro huurtoeslag per maand kan ontvangen. Mensen die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit de Dienst Toeslagen.

Omdat de harde inkomensgrens is verdwenen, wordt het berekenen van de huurtoeslag wel complexer, zegt Marcel Trip van de Woonbond. Omdat de harde inkomensgrens binnenkort verdwijnt, wordt het berekenen van de huurtoeslag wel complexer, zegt Trip. ,,Wij adviseren daarom om de proefberekening in te vullen op de website van de Belastingdienst.’’ In november bleek nog dat maar liefst drie op de tien huishoudens in 2016 te veel huurtoeslag ontvingen, wat ze later moesten terugbetalen. Het blijkt voor mensen lastig om te achterhalen op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben. 

De harde vermogensgrens blijft dit jaar wel gehandhaafd. Alleenstaanden mogen op 1 januari 2020 maximaal 30.864 euro eigen vermogen hebben. Samen met de toeslagenpartner is dat bedrag 61.692 euro aan vermogen. Op de website van de Belastingdienst staan ook alle uitzonderingen en overige regels. Hier kan ook de toeslag aangevraagd worden.