Volledig scherm
Leden van het Dijkleger controleren de barsten en scheuren in kleidijken. © ANP

Zoveel betaal jij aan het waterschap

De 21 waterschappen in Nederland denken de komende vier jaar samen 5,8 miljard euro te moeten investeren. Dat geld wordt deels opgehaald met de waterschapsbelasting. Huishoudens dragen bij om ervoor te zorgen dat water veilig wordt gezuiverd en waterkeringen, dijken en duinen worden bijgehouden. 

Het Centraal Bureau Statistiek meldt twee dagen voor de waterschapsverkiezingen (woensdag) dat de heffingen gemiddeld met 9 procent zijn gestegen in de laatste vier jaar. De hoogte van de heffingen verschillen per waterschap. Dat heeft te maken met onder meer de hoeveelheid water in een gebied, of het aan zee of aan een grote rivier ligt, de bodemsoort, mate van verstedelijking en ligging ten opzichte van de zeespiegel.

Regenbuien

Als zich steeds vaker bijzondere omstandigheden voordoen, zoals verhoogde waterstanden of langdurige droogte, kan dat aanleiding zijn voor extra investeringen. Dankzij de steeds hevigere regenbuien, uitzonderlijke droogte en schommelende waterstanden, zijn die extra investeringen nu nodig. 

Er zijn drie soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Deze heffingen zijn door het CBS bij elkaar opgeteld.

Kijk op de interactieve kaart hieronder wat de heffing is in jouw woongebied.

Koopwoning

Gezinnen zonder koopwoning betalen een lager bedrag aan heffingen. Het waterschap met de hoogste heffingen voor een gezin zonder koopwoning is in 2019 hoogheemraadschap Delfland met een heffing van 404 euro. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de Haagse regio in het vorige decennium twee grote afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn gebouwd.

Het CBS rekent voor dat een gezin met een koophuis van 300.000 euro in waterschap de Dommel (Noord-Brabant) dit jaar 252 euro per jaar aan heffingen betaalt. Een gezin in hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland) betaalt in totaal 475 euro.

Volledig scherm
© CBS