Volledig scherm
Detail van de kaart met de aanpassingen in recreatiegebied De Neswaarden. © Gemeente Zaltbommel

Dubbele controle op baggerstort in Neswaarden Aalst

AALST - Meerdere vingers aan de pols moeten ervoor zorgen dat er geen vervuilde grond in recreatiegebied De Neswaarden bij Aalst wordt gestort. Dit belooft de gemeente Zaltbommel naar aanleiding van de onrust die is ontstaan na een uitzending van het tv-programma Zembla, over het storten van vieze bagger in natuurplassen. 

Het plan van de gemeente Zaltbommel en Staatsbosbeheer om de plas in De Neswaarden in Aalst ondieper te maken door er grond van elders in te storten, is door dorpsbewoners vanaf het begin kritisch gevolgd. Een minder diepe plas komt de biodiversiteit ten goede en met een deel van de de opbrengst van de grondstort wordt het gebied mooier en aantrekkelijker ingericht. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. ‘Is die grond wel schoon?’ was dan ook de meest gestelde vraag tijdens alle informatiebijeenkomsten over dit project. 

Onrust aangewakkerd

De uitzending van Zembla, waarin te zien is dat op meerdere plaatsen in Nederland natuurplassen zijn volgestort met vervuilde bagger, heeft de onrust in Aalst over de plannen voor De Neswaarden opnieuw aangewakkerd. De fractie van PvdA/GroenLinks stelde er schriftelijke vragen over. 

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel noemen de door Zembla geconstateerde gang van zaken volstrekt ontoelaatbaar. ,,Wij kunnen ons voorstellen dat deze uitzending vragen oproept over ons eigen project ‘Kwaliteitsimpuls Neswaarden'. Alleen een verbetering van dat gebied vinden wij acceptabel.” Over de in Aalst te storten grond zegt het college: ,,Deze bagger mag geen vreemde materialen bevatten en moet voldoen aan de huidige bodemkwaliteitsklasse.”

Onafhankelijk toezicht

Volgens wethouder Willem Posthouwer wordt er in Aalst een goed controlesysteem opgetuigd. ,,Dat doen we samen met Staatsbosbeheer, mede-eigenaar van het gebied. Er wordt een onafhankelijk toezichthouder aangesteld, die de bevoegdheid heeft om vrachten grond te weigeren en werkzaamheden tijdelijk te stoppen. Wij zullen die toezichthouder ook weer controleren. Bovendien is er een klankbordgroep samengesteld die meekijkt.”

De uitzending van Zembla is voor het college dan ook geen reden om de stekker uit de ‘Kwaliteitsimpuls Neswaarden’ te trekken. Wel van belang is de uitkomst van de ‘second opinion’ waar de gemeenteraad in maart van dit jaar om heeft gevraagd. Dat tweede onderzoek moet uitwijzen of het plan wel echt een verbetering voor het gebied betekent. De uitkomsten daarvan worden deze maand verwacht.