Volledig scherm
Het nieuwste stuk dijk in Gameren is verzwakt en zal in 2020 versterkt worden. Het betonnen kunstwerk van Joris Baudoin herinnert aan de dijkverzwaring die na het hoogwater van 1995 is uitgevoerd. © Roel van der Aa

Eerst nog test voordat versterking dijk Gameren kan beginnen

GAMEREN - De primeur voor de nu nog zwakke Waaldijk in Gameren laat nog even op zich wachten. Een nieuwe manier van versterken wordt eerst nog getest. 

Waterschap Rivierenland laat aannemers op drie plaatsen experimenteren met het maken van een grofzandbarrière, een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. Half 2020 kiest het waterschap de aannemer met de beste methode voor de dijkversterking bij Gameren.

Piping

Voor een grofzandbarrière wordt een sleuf aangebracht onderaan de dijk waarbij het fijne zand wordt vervangen door grof zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrel tegenhoudt. De techniek is bedoeld om het wegspoelen van zand uit de dijk door kwelwater te voorkomen. Dit zogeheten piping verzwakt de dijk en kan zelfs een doorbraak veroorzaken.

Bij de versterking van de dijk bij Gameren in 2020 en 2021 wordt de grofzandbarrière voor het eerst toegepast. De techniek is een verbetering van de methode om piping met verticaal ingegraven geotextiel tegen te gaan. Het aanleggen van een sleuf met grof zand is volgens het waterschap sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Waterbouwers in Nederland kijken met belangstelling mee. 

Spoedlijst

Opvallend is dat juist het nieuwste stuk Waaldijk van Gameren bij veiligheidscontroles door de mand is gevallen. Het gaat om de 900 meter die direct na het hoogwater van 1995 buitenom het dorp Gameren is aangelegd. Het dijkvak staat al een tijdje op de spoedlijst van Waterschap Rivierenland.