Het oude clubhuis van de Rossumse tak van HRC'14. Er gloort hoop voor de voetbalvereniging, waarvan tot overmaat van ramp in 2018 ook nog eens het clubhuis in vlammen op ging.
Volledig scherm
Het oude clubhuis van de Rossumse tak van HRC'14. Er gloort hoop voor de voetbalvereniging, waarvan tot overmaat van ramp in 2018 ook nog eens het clubhuis in vlammen op ging. © copyright Marc Bolsius

HRC’14 kan bijna aan de slag met herstel van voetbalcomplex bij Rossum

ROSSUM/HURWENEN - Het herstel van het voetbalcomplex van HRC’14 staat op het punt van beginnen. Er zijn nog een paar haken en ogen: een te slappe bodem om een kunstgrasveld aan te leggen en de stikstofregels. Voorzitter Anton van Doorn heeft er alle vertrouwen in. 

Een te slappe ondergrond op de plek van het huidige clubhuis, of wat daar nog van over is, leidt tot extra kosten voor het herstel van het complex van voetbalclub HRC’14. De grond moet worden voorbelast voordat er een kunstgrasveld kan worden aangelegd. Tonnen zand of grond moeten er voor zorgen dat de bodem gaat inklinken om te voorkomen dat er op termijn problemen ontstaan.

Dorpshuis

Wat de ingreep gaat kosten, is nog niet bekend. Dat moet duidelijk worden als er een aannemer is gevonden die de klus op het terrein aan de Maarten van Rossumstraat in Rossum gaat uitvoeren. De planning is dat de bouwer eind augustus de opdracht krijgt. De aanleg van de velden gaat 1,4 miljoen euro kosten. Het nieuwe clubhuis is voor rekening van de vereniging. De gemeente draagt 225.000 euro bij om in het nieuwe clubhuis de dorpshuisfunctie mogelijk te maken.

Het is bijna twee jaar geleden dat het clubhuis op het Rossumse complex van de voetbalvereniging in vlammen opging. Dat gebeurde op een moment dat de club juist bezig was om één accommodatie te realiseren voor de vereniging die voortkomt uit de fusie van de clubs uit Rossum en Hurwenen. De 450 spelende leden moeten het nu zien te stellen met het complex van VV Hurwenen.

Minieme kans op politieke kink in de kabel

Of de voorbelasting van de bodem tot vertraging leidt, weet voorzitter Anton van Doorn niet. Maar hij heeft er nu alle vertrouwen in dat alles goed komt. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de constructie om het nieuwe clubhuis, dat tussen de velden in komt te staan, te combineren met een dorpshuisfunctie. Er loopt nog overleg tussen de gemeente en de besturen van het dorpshuis en het Hurns kerkje over waar de diverse activiteiten worden ondergebracht. De gemeenteraad moet in juni nog instemmen met het definitieve voorstel, maar partijen waren al zo nauw bij de voorbereidingen betrokken geweest dat de kans op een politieke kink in de kabel te verwaarlozen is.

Stikstofregels zijn ‘een grote uitdaging’

Er is nog één punt van zorg waar de gemeente op wijst. Als de benodigde vergunningen worden aangevraagd, zullen ook de stikstofregels moeten worden toegepast. En dat is volgens de gemeente ‘een grote uitdaging’. Het complex aan de Maarten van Rossumstraat ligt namelijk dicht bij Natura 2000-gebied: de Hurnse Kil en de uiterwaarden ten oosten daarvan.

Quote

We hebben sponsors gevraagd om uren of materialen beschik­baar te stellen en we hebben al de nodige toezeggin­gen

Anton van Doorn, voorzitter HRC’14

De leden van de club zullen zelf veel werk verrichten. Ook heeft de club al een beroep gedaan op de sponsors, vertelt voorzitter Van Doorn. ,,We hebben gevraagd om uren of materialen beschikbaar te stellen en we hebben al de nodige toezeggingen. We gaan veel met lokale ondernemers doen.” Het clubhuis is daar al een voorbeeld van. Het is ontworpen door architectenbureau Sloven uit Kerkdriel.