Volledig scherm
Het kantoor van Woongoed in Terneuzen. © Camile Schelstraete

Commissarissen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in de fout

TERNEUZEN - De raad van commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen liet vorig jaar zijn eigen bezoldiging met 33 procent stijgen, net als in 2015. De beloning van de toezichthouders overschreed daarmee het maximum dat de sector heeft gesteld. Volgens de woningcorporatie is dat niet met opzet gebeurd.

Instellingen in de semipublieke sector zijn sinds 2013 gebonden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die betekent in de praktijk dat directeur-bestuurders minder verdienen dan voorheen. Voor toezichthouders zijn de normen juist ruimer geworden, vanwege hun toegenomen taken en verantwoordelijkheden.

Veel sectoren vinden de WNT-normen té ruim en hanteren hun eigen grenzen. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) kent vanwege 'de publieke taak' van corporaties een zogeheten beroepsregel. Alle leden zijn verplicht zich daaraan te houden.

50 procent extra

Bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ging de bezoldiging van de commissarissen omhoog van 11.404 euro naar bijna 15.000 euro. In 2014 verdienden zij nog rond de 8500 euro. De voorzitter van de raad van commissarissen krijgt 50 procent extra. George Lernout, die halverwege 2016 de voorzittershamer overnam van Toine Huijsmans, ontving afgelopen jaar 18.780 euro (waaronder 11.342 euro over het tweede half jaar).


De raad, die zijn eigen beloning vaststelt, zit daarmee ruim boven de VTW-normen. Die bepalen dat leden maximaal 11.458 euro en de voorzitter maximaal 17.186 euro mogen verdienen. De commissarissen van Woongoed zijn lid van de VTW. Leden zijn nadrukkelijk gebonden aan de beroepsregel.

Niet de bedoeling

Voorzitter Lernout reageert verrast.  ,,Het is nooit de bedoeling geweest om ergens van af te wijken. Wij willen exact de norm volgen. Woongoed heeft daarvoor extern advies gevraagd en en daarop is de bezoldiging aangepast. Verder heb ik me er eigenlijk nooit zo in verdiept. Maar als het niet goed is, dan zal het moeten worden gecorrigeerd en zullen we moeten terugbetalen."

Lernout verwijst verder naar directeur-bestuurder Ralph van Dijk. Die erkent, na enig onderzoek, dat Woongoed fout zit. ,,Het is hier misgegaan." De accountant heeft eind 2016 een tussencontrole gedaan en daarbij geconstateerd dat de commissarissen 'onder de norm' verdienden, terwijl zij besloten hadden dat zij precies het maximum zouden krijgen. Er zijn in allerijl nabetalingen gedaan, om de bezoldigingen aan te vullen tot de limiet.

Foutieve correctie

De accountant ging echter ten onrechte uit van de WNT-norm en niet van de verplichte, lagere VTW-norm. ,,Er is dus een foutieve correctie uitgevoerd, waardoor de commissarissen nu te hoog zitten. Dat gaan we corrigeren", zegt Van Dijk. ,,Ik heb nog wel een appeltje met de accountant te schillen, want ik voel me erg op het verkeerde been gezet."

De VTW-norm is geen advies of richtlijn, maar een maximum. Vrijwel alle woningcorporaties kiezen ervoor niet het onderste uit de kan te halen. Bij Woongoed Middelburg bijvoorbeeld, dat qua omvang in dezelfde categorie valt als de naamgenoot in Zeeuws-Vlaanderen, kregen de leden van de raad van commissarissen vorig jaar 5250 euro en de voorzitter 7875 euro.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement