Volledig scherm
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, financiën) presenteert donderdag de Zomernota en de provinciebegroting voor 2020 © Johan Van Der Heijden

Hieraan geeft de provincie volgend jaar haar geld uit

MIDDELBURG - De provincie kan het komend jaar 28 miljoen euro investeren. Donderdag zijn de Zomernota en Begroting 2020 gepresenteerd, waarin staat hoe dat geld wordt uitgegeven. Voor een groot deel is het bestaand beleid, maar wat zijn de nieuwe accenten?

Na de Statenverkiezingen in maart is een nieuw bestuurscollege aangetreden. Dat wordt gevormd door dezelfde partijen - CDA, SGP, VVD en PvdA - maar er wordt met een nieuw coalitieakkoord gewerkt. Daarin zijn de vijf belangrijkste opgaven voor de komende jaren benoemd: de aanpassing aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie), de overgang naar duurzame energie (energietransitie), slimme mobiliteit, Zeeland beter zichtbaar maken in de rest van Nederland (om nieuwe inwoners te trekken) en de inrichting van Zeeland (ruimtelijke kwaliteit). 

Die onderwerpen komen niet uit de lucht vallen. In eerdere begrotingen is er ook al geld aan uitgegeven. Voor het eerst zijn er nu bedragen aan die thema’s gekoppeld. Het gaat overigens nog om beperkte bedragen die vooral gebruikt worden voor de bestuurlijke voorbereiding.

Aanpassing aan klimaatverandering

Naar Klimaatadaptatie gaat 267.000 euro. Om Zeeland voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatsverandering wordt gewerkt aan een Zeeuwse Klimaatadaptatiestrategie. Die moet eind volgend jaar klaar zijn. Begin 2020 wordt een Deltaplan zoetwater opgesteld, waarin maatregelen staan om te zorgen dat Zeeland in de toekomst verzekerd blijf van voldoende zoet water, zowel om te drinken als om landbouwgronden te besproeien. 

Overgang naar duurzame energie

Voor de overgang naar duurzame energie is volgend jaar een half miljoen euro beschikbaar. Dat wordt gebruikt voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) en de samenwerking van de Zeeuwse industrie die onder de noemer Smart Delta Resources plannen uitwerkt om goedkoper te produceren.

Slimme mobiliteit

Volledig scherm
De provincie wil het openbaar vervoer in Zeeland slimmer organiseren. © Camile Schelstraete

Het huidige gebruik van het openbaar vervoer neemt af, terwijl het voor veel mensen toch het enige alternatief is. Het provinciebestuur wil dat in de toekomst daarom slimmer organiseren. Er is een budget van 250.000 euro beschikbaar. Begin 2020 wordt een conferentie Slimme mobiliteit georganiseerd. Verder wordt gedacht aan een pilot met elektrische bussen.

Zeelandpromotie

Onder het motto Zichtbaar Zeeland promoot het provinciebestuur Zeeland als mooie plek om te wonen en te werken. Met de voorbereidende werkzaamheden is volgend jaar 290.000 euro gemoeid. Het idee is een marketingorganisatie op te richten die Zeeland promoot zoals de VVV dat doet bij toeristen en Economische Impuls Zeeland bij bedrijven.

Regels voor de ruimte

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dan moet er een nieuwe Zeeuwse Omgevingsvisie liggen, een bindend plan waarin staat hoe Zeeland wel en vooral ook niet moet worden ingericht. De provincie hoopt dat het Rijk de Kanaalzone en de Kustregio bestempelt tot NOVI-gebied (landelijk perspectiefgebied). Voor het maken van de Omgevingsvisie en de vertaling naar provinciale regelgeving is 214.000 euro uitgetrokken.

De daadwerkelijke maatregelen kosten natuurlijk veel meer. Daaraan wordt ook al geld uitgegeven. Voor de verschillende thema's gaat het om de volgende bedragen: klimaatadaptatie: 350.000 euro. Ruimtelijke kwaliteit: 1,7 miljoen euro. Slimme mobiliteit: 110.000 euro. Zichtbaar Zeeland: 1,6 miljoen euro. Economische vernieuwing: 2,4 miljoen euro. Wegeninvesteringen: 1,6 miljoen euro.

Woningmarkt en bedrijventerreinen

Wat gebeurt daar onder meer voor? Met de gemeenten legt de provincie de laatste hand aan een kwalitatief woningmarktonderzoek. Waar is behoefte aan welke woningen. Met de Provinciale Impuls Wonen, ook wel het sloopfonds genoemd, worden krotten vervangen door nieuwe huizen. Er is ook 1,6 miljoen euro beschikbaar om bedrijventerreinen op te knappen. Voor de ombouw van het maritiem MuZEEum in Vlissingen is 200.000 euro beschikbaar. 

Volledig scherm
De provincie hoopt dat het Rijk wil meebetalen aan de aanpak van de Zanddijk bij Yerseke. © Joeri Wisse

Zanddijk en Deltaweg

Eind dit jaar hoopt de provincie een keuze te maken uit de mogelijke tracés voor vernieuwing van de Zanddijk in Yerseke. De hoop is gevestigd op het Rijk om daar geld bij te leggen, zodat een nieuwe ontsluiting naar de A58 kan worden aangelegd. Met dit project zijn hoe dan ook tientallen miljoenen gemoeid. Daarom stelt het provinciebestuur voor het te benoemen tot een groot project, net als bijvoorbeeld de bouw van de Marinierskazerne, Waterdunen en de sanering van Thermphos. Dat zijn risicovolle projecten die veel geld kosten en waarover de Staten elk kwartaal een voortgangsrapportage ontvangen, zodat ze de vinger aan de pols kunnen houden.

Ook het Deltaplan zoetwater wordt een groot project.

Na de Zanddijk is de Deltaweg tussen Goes en de Zeelandbrug aan de beurt. Voor 2021 hoopt het provinciebestuur te besluiten wat daar precies moet gebeuren. Volgend jaar wordt al wel een ton uitgetrokken om de verkeersinstallaties daar te verbeteren.

Criminaliteit

In de aanpak van de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) samen met Brabant steekt de provincie volgend jaar (en de jaren daarop) 80.000 euro extra. 

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
 1. Toeristen, zijn we blij dat ze hier zijn? In Zoutelande wat meer dan in Veere...
  PREMIUM
  Reportage

  Toeristen, zijn we blij dat ze hier zijn? In Zoutelande wat meer dan in Veere...

  Het is stil in Zoutelande. Nog een paar weken en dan begint het weer, weet ondernemer Kees Bierens. Hij hoopt en verwacht dat weer een hoop toeristen naar de Walcherse kustplaats komen. ,,Blij dat ze hier komen”, zegt hij en verwijst daarmee naar de hit van Bløf en Geike Arnaert. Maar even verderop, in Veere... Stadsraadvoorzitter Jan Paul Loeff zegt enigszins gekscherend dat hij het liefst aan het begin van het stadje een toegangspoort plaatst om het aantal dagjesmensen flink te beperken. ,,Helaas kan dat niet.”
 2. Nelleke groeide op in Kapelle: ‘Als ik over een landweggetje fiets, ruik ik mijn vader’
  PREMIUM
  Weer Even Thuis

  Nelleke groeide op in Kapelle: ‘Als ik over een landwegge­tje fiets, ruik ik mijn vader’

  In de Ooststraat in Kapelle staat een huis dat al vanaf de bouw, begin jaren 60, in bezit is van dezelfde familie. Nelleke Tessen-Van Liere (70) verhuisde in 1994 terug naar het huis waarin ze vroeger met haar ouders en haar zus heeft gewoond. In de tussentijd is er veel veranderd. ,,Kijk alleen al naar het dialect. Wij spraken vroeger allemaal Zeeuws met elkaar. Tegenwoordig wordt dat door jongeren nauwelijks nog gesproken.”