Volledig scherm
Kerncentrale in Doel. © Harmen van der Werf

Samenwerking bij kernramp niet goed geregeld

VLISSINGEN - Als zich een kernramp voordoet, is de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland niet goed geregeld. Ondanks dat een en ander op papier is vastgelegd. Daarom moet de onderlinge samenwerking beter. Ook zijn er grote verschillen in de adviezen die Nederland, België en Duitsland aan hun inwoners geven bij een kernramp.

Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het woensdag verschenen rapport 'Samenwerken aan nucleaire veiligheid'. Naast het verbeteren van de crisis-plannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen. De Raad is positief over de samenwerking tussen de landen om te voorkomen dat een kernongeval ontstaat. Wel vindt de Raad dat de bevoegde autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers moeten verbeteren.

Borssele

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. 

De Raad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in Duitsland) in zijn onderzoek betrokken.

De kans op een ernstig kernongeval bij één van de genoemde kerncentrales is klein. Maar als zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking op papier voor een deel is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen.

Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast het verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.

Bevolking

Bij een kernongeval zijn maatregelen nodig om de bevolking in de omgeving van de kerncentrale te beschermen tegen straling. De voorbereiding van deze maatregelen verschilt echter per land, waardoor het risico bestaat dat inwoners aan de ene kant van de grens andere instructies krijgen dan aan de andere kant van de grens. Dit kan leiden tot verwarring en onrust onder de bevolking, aldus de Raad voor de Veiligheid.

Ook worden in de afspraken die Nederland heeft gemaakt met België en Duitsland over crisiscommunicatie te weinig rekening gehouden met verschillen in taal en cultuur. En Nederland heeft met België en met Duitsland geen afspraken gemaakt over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval in de grensstreek. 

Doel

Ook zijn er grote verschillen in de adviezen die Nederland, België en Duitsland aan hun inwoners geven bij een kernramp. De Belgische en Duitse overheid verstrekken aan veel meer mensen jodiumpillen en laten veel meer mensen evacueren. 

De Nederlandse overheid stelt bijvoorbeeld bij een kernramp in Doel dat in een straal van 10 kilometer iedereen geëvacueerd moet worden. De Belgen gaan uit van 10 tot 20 kilometer. In een straal van 25 kilometer rond Doel moeten de Nederlanders schuilen en jodiumpillen innemen tegen de schadelijke straling, in België iedereen binnen 100 kilometer van de kerncentrale. 

De verschillen met Duitsland zijn vergelijkbaar. Ook de verstrekking van jodium aan kinderen en zwangere vrouwen verschilt. Duitsland en België willen dat álle kinderen en zwangeren ze slikken na een kernramp. Nederland heeft de verstrekking beperkt tot 100 kilometer rond de kerncentrales.

Incidenten

Berichten over incidenten bij kerncentrales kunnen onrust veroorzaken bij burgers. De Onderzoeksraad concludeert in zijn onderzoek dat die zorgen nog te weinig op het netvlies staan van de autoriteiten die besluiten nemen over de kerncentrales. Dat uit zich onder andere in de informatie die zij aan het publiek verstrekken. Zo is de informatie over incidenten bij kerncentrales moeilijk voor burgers te doorgronden. Ook bereikt de informatie over vergunningprocedures niet alle omwonenden voor wie die procedures van belang zijn. De Raad vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de maatschappelijke zorgen en dat er in de communicatie rekening mee gehouden moet worden.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
 1. De oude Cor en de jonge Marijn hebben een vriendschap voor het leven
  PREMIUM
  VIDEO

  De oude Cor en de jonge Marijn hebben een vriend­schap voor het leven

  VLISSINGEN ,,Daar zitten we dan weer‘’, zegt Marijn als hij in de stoel ploft naast zijn grote vriend Cor. ,,Ga zitten, dan kunnen we lekker pitten”, reageert Cor adrem. Marijn Heijstek komt al ruim een jaar om de twee weken langs. Hij is met zijn elf jaar de jongste vrijwilliger van WVO Zorg. Cor is dementerend en woont in zorgcentrum Scheldehof. Hij leerde Marijn kennen toen hij met zijn klas kerstkaarten uitdeelde.
 2. Radicaal idee moet Zeeland wapenen tegen stijgende zeespiegel: ‘Splijt Oosterschelde met een dam!’
  PREMIUM
  POLL

  Radicaal idee moet Zeeland wapenen tegen stijgende zeespiegel: ‘Splijt Ooster­schel­de met een dam!’

  COLIJNSPLAAT - Het is een radicaal idee. Splits het Nationaal Park Oosterschelde in het midden door een dam. Behoud het water ten westen van de Zeelandbrug als natuurgebied. Laat het oostelijk deel langzaam verzoeten, zodat de landbouw royaal over zoet water kan beschikken. Leg op de dam naast de Zeelandbrug twee rijbanen aan en voìla, er ligt een vierbaansweg tot aan Zierikzee. Het idee van Siebe Kramer, voorzitter Nationaal Park Oosterschelde, krijgt veel bijval.
 3. Psychiatrische patiënten dreigen dupe te worden van bezuinigingen door Vlissingen
  PREMIUM

  Psychiatri­sche patiënten dreigen dupe te worden van bezuinigin­gen door Vlissingen

  VLISSINGEN – Honderd cliënten van Zeeuwse Gronden, een instelling voor psychiatrische gezondheidszorg, dreigen de dupe te worden van bezuinigingen. Volgens directeur Jan van Blarikom van Zeeuwse Gronden wil de gemeente Vlissingen – die als centrumgemeente verantwoordelijk is voor beschermd wonen – volgend jaar minder geld uittrekken voor patiënten die buiten een instelling wonen. De instelling slaat alarm.