Volledig scherm

Vergunningverlening komt weer op gang

MIDDELBURG - Vanaf vrijdag kunnen in Zeeland weer vergunningen worden verleend voor activiteiten waarbij uitstoot van stikstof in het geding is. Net als andere provincies heeft het dagelijks provinciebestuur nieuwe beleidsregels opgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming.

Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren aangetoond moet worden dat uitstoot en neerslag met zekerheid afnemen of niet stijgen. Volgens gedeputeerde Anita Pijpelink is dit een eerste stap en zal het niet voor alle projecten een oplossing zijn. Het krijgen van toestemming hangt onder meer of van de nabijheid van natuurgebieden die al met een hoge stikstofbelasting te kampen hebben en of er uitstoot binnen een project gecompenseerd kan worden. ,,Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn”, aldus Pijpelink.

Het kabinet heeft de provincies gevraagd een de regie te nemen bij het omgaan met het stikstofvraagstuk. Over de kosten van de te nemen maatregelen zijn de provincies in gesprek met de regering. Er is geld nodig voor het nemen van maatregelen om de uitstoot te beperken en voor natuurherstel.

Nu is het niet zo dat de vergunningverlening in Zeeland sinds de uitspraak van de Raad van State compleet heeft stilgelegen. Een rondvraag door deze krant leerde dat de meeste Zeeuwse gemeenten per vergunning bekeken of er een stikstofberekening nodig was. Als de inschatting was dat een bouwvergunning niet in strijd was met de uitspraak van de Raad van State werd die ‘gewoon’ verleend.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement