Volledig scherm
Isabelle Vugs: ,,Wij willen van burgers leren hoe we beoordelingen van de gemeente kunnen verbeteren.'' © Ron Jenner Photo Graphic Design

Burgers gaan adviseren bij Wmo-geschillen

Vanaf volgend jaar kunnen inwoners van Zoetermeer die het niet eens zijn met een besluit van de gemeente bij het toepassen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, een Tweede Mening vragen.

Quote

Het kan vertragend werken

Lennart Feijen

De Tweede Mening is een kleinschalig experiment in het kader van het bestuurlijke vernieuwingsprogramma ‘Democratic Challenge’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een burgerpanel geeft advies over het genomen besluit aan de gemeente. Het experiment begint met het werven van panelleden. ,,Wij willen van burgers leren hoe we beoordelingen van de gemeente kunnen verbeteren”, legt wethouder Isabelle Vugs uit. ,,Het betrekken van klanten en inwoners bij de vormgeving van beleid en uitvoering leidt tot verbeteringen in de dienstverlening en vergroot het draagvlak voor onze besluiten.”

Met de Tweede Mening geeft de gemeente een inwoner die het oneens is met een afwijzing van een aangevraagde voorziening, de mogelijkheid om de situatie voor te leggen aan een burgerpanel. Aan de hand van het oordeel van het panel kan de gemeente overwegen het eerder genomen besluit te handhaven of te wijzigen. De werkwijze van de Tweede Mening is vergelijkbaar met mediation, een eventuele bezwaarprocedure wordt dan ‘on hold’ gezet. De betrokken partijen tekenen hiervoor. ,,Het is goed om bij dit initiatief aan te sluiten en zo een nog breder beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners”, aldus Vugs.

Twee kanten

Lennart Feijen, fractievoorzitter van de SP, twijfelt: ,,Aan de ene kant is het goed dat de gemeente dit initiatief neemt. Maar het heeft duidelijk twee kanten. Op dit moment kun je als inwoner al een bezwaar indienen. Bij afwijzing kun je naar de rechter gaan. Nu komt er een tussenstap bij voordat je de daadwerkelijke bezwaarprocedure ingaat. Mensen in de Participatiewet kunnen die procedure meestal al niet starten. Maar wat als je er bij de Tweede Mening nog niet uitkomt? Het kan vertragend werken.”

Verzekeringsmaatschappij FBTO en online veiling eBay gebruiken deze methodiek al met succes bij geschillen tussen kopers en verkopers. Het effect is dat het voor beide partijen vertrouwen wint.

In het openbaar bestuur is deze methodiek nog niet eerder toegepast. 

In samenwerking met indebuurt Zoetermeer