Geen kans op komst universiteit in de stad

De hoop van de gemeenteraad dat Zoetermeer een dependance van een universiteit binnen de gemeentegrenzen kan halen, blijkt niet echt reëel. Onderwijswethouder Vugs zegt dat de kans dat een universiteit zich in Zoetermeer vestigt klein is.