Volledig scherm
Stedelijk college Zoetermeer © Remco Zwinkels

Inspectie: Stedelijk College Zoetermeer is ‘zwak tot zeer zwak’

Het Stedelijk College Zoetermeer presteert beroerd. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. 

Twee van de drie afdelingen (vmbo-k en vmbo-tl) van de Zoetermeerse middelbare school krijgen van de  inspectie zelfs het oordeel ‘zeer zwak’. De derde afdeling (vmbo-b) is ‘zwak’.

Op alle drie de afdelingen voldoen te veel lessen niet aan de basiskwaliteit die wordt verlangd. Ook de ondersteuning en begeleiding van de leerlingen is onder de maat. ‘Medewerkers van het Stedelijk College hebben problemen met het naleven van afspraken en regels’, zo concludeert de inspectie in het rapport uit mei.

Zittenblijvers

Omdat de schoolresultaten op het vmbo-b voldoende zijn krijgt deze afdeling een minder slechte beoordeling dan de andere twee. Daar blijven ook nog te veel leerlingen zitten, stromen in de bovenbouw te veel scholieren af naar een lager niveau en doen de leerlingen veel langer dan gemiddeld over hun opleiding.

Over de docenten vermeldt de inspectie weinig goeds. ‘Niet iedereen ziet de omvang van het probleem in’, meent ze. ‘Leraren zoeken ten onrechte de oorzaken van de onvoldoende resultaten ‘buiten hun eigen invloedssfeer’, schrijft de inspectie. 

Verder zouden de 'basisaspecten van een goede les' bij een grote groep docenten onvoldoende aanwezig zijn. Het klassenmanagement is dusdanig dat veel lessen ernstig verstoord worden, de leraren te beperkt lesgeven en de leerlingen dus niet optimaal gestimuleerd worden om te leren

Toezicht

Het schoolbestuur probeert al een paar jaar iets te doen aan het magere onderwijskundige beleid. Maar ‘aardige initiatieven zijn inmiddels verzand en niet tot wasdom gekomen’, stelt de inspectie. Dat komt ook al doordat het formeren van een nieuwe schoolleiding meer tijd heeft gevergd dan gepland.

Vanwege de slechte prestaties heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezicht op het Stedelijk College Zoetermeer verscherpt. De kwaliteit van het onderwijs moet binnen een jaar verbeteren, stelt de inspectie.