Lintjes voor veertien Zoetermeerders

Veertien Zoetermeerders kregen vanochtend door burgemeester Charlie Aptroot een lintje opgespeld. In het Stadstheater roemde de burgemeester de inzet van zijn stadsgenoten voordat hij hen een voor een de versierselen uitreikte. Zoetermeer is één Ridder in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Dertien mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer B.W.M Wigman laat zich in Zoetermeer gelden als een bestuurder in hart en nieren. Mag zijn kennis en ervaring graag inzetten om anderen van dienst te zijn. Ruim vijfendertig jaar geleden al vervulde hij diverse functies voor de Nederlandse Ski Vereniging. Zoals hij ook al vanaf 1989 gedurende 12 jaar als voorzitter fungeerde van de stichting Kinderdagverblijf Bambi, de latere stichting Zoetermeerse Kinderopvang.

Met succes maakte hij werk van een complexe fusie tussen de kinderdagopvang, de gastouderopvang en de peuterspeelzalen. En dat allemaal naast een drukke baan als directeur van een zelfstandig bestuursorgaan in het wegvervoer. Deze baan zette hem op het spoor van de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, waarvoor hij zich vanaf 2006 inzette. Daar werd hij lid van zowel de Financiële Commissie als de Raad van Beheer.

De afgelopen tien jaar ging Wigman zich vooral richten op organisaties die op sociaal en maatschappelijk gebied aan de weg timmeren. Van 2009 tot 2014 was hij bijvoorbeeld voorzitter van de afdeling Zoetermeer van Humanitas. Deze maakte een turbulente periode door, maar mede met zijn hulp lukte het de vereniging weer op de rit te krijgen. Humanitas helpt mensen met het op orde brengen van hun financiën en hun administratie, wil eenzaamheid tegengaan en biedt met name jonge gezinnen ondersteuning op het gebied van opvoeden.

Voorts treedt hij sinds 2011 op als adviseur en teamleider bij de Sesam Academie, een landelijk vrijwilligersinitiatief dat maatschappelijke organisaties helpt bij bestuurlijke vraagstukken.

En dat is nog maar een kleine greep uit de wisselende activiteiten van Wigman. Want hij begeleidt en ondersteunt intussen tientallen stichtingen en verenigingen die op de meest uiteenlopende gebieden actief zijn: van cultuur en zorg, tot aan de hulp aan kinderen en jongeren.

Bij de eerder genoemde Sesam Academie staat hij te boek als een juridisch specialist en een ‘mensen-mens’ met wie je ook kunt ‘klankborden’ en een praatje e maken als het even moeilijk is.

Niet onvermeld mag tot slot blijven dat hij jaren geleden samen met anderen tot de oprichting besloot van de stichting Urgente Noden Zoetermeer, waarvan hij de voorzitter is. Als boegbeeld van deze organisatie helpt hij mensen die gebukt gaan onder schuldenlasten of anderszins.

(de tekst gaat door onder de foto)

Volledig scherm
Burgemeester Charlie Aptroot tussen de ontvangers van de lintjes op het podium van het Stadstheater. © Gemeente Zoetermeer

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.B. Baak meldde zich in 1978 aan bij de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo. Om als tenor dit gezaghebbende koor te ondersteunen. Al snel bleef niet bij alleen een vocale bijdrage. Want begin jaren tachtig trad hij gedurende anderhalf jaar op als voorzitter. En dit naast zijn werk voor Shell, waarvoor hij soms in het buitenland verbleef.

Na zijn pensionering in 1995 ging hij er met verdubbelde energie tegenaan bij de zangvereniging. Twaalf jaar lang vervulde hij de rol van penningmeester. Hij zag kans om het koor door een, zoals dat heet, ‘financieel moeilijke periode’ te loodsen. En hielp met de programmaboekjes en het ontwerp van affiches en flyers voor de concerten.

Verder hield hij zich bezig met het werven van fondsen, donateurs en sponsors. Ook contracteerde hij solisten en begeleidingsorkesten.

Verder bleef hij nog vele jaren artikelen schrijven voor het maandelijkse personeelsblad van Shell. En dan was er ook nog de kerk: vanaf 2007 was Baak acht jaar lang ouderling in de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord en was hij vrijwel dagelijks in de weer als vrijwilliger met de verbouwing van de Ichthuskerk. Ook speelde hij orgel bij diensten in de verpleeghuizen Vivaldi, Monteverdi en Buytenhaghe en het Inloophuis Rokkeveen.

De heer F.A. Blankespoor zal in zijn vrijwilligerswerk vast en zeker soms het pad van de heer Baak hebben gekruist. Ook hij zet zich namelijk volop in voor de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. In 2006 trad hij toe tot de Wijkraad voor Kerkrentmeesters en sinds tien jaar neemt hij hier de functie van secretaris voor zijn rekening. Het afgelopen jaar heeft hij zich het afgelopen jaar ook nog eens verdiept in de ins en outs van de nieuwe privacywetgeving. Geen eenvoudige kost.

En net als meneer Baak was ook Blankespoor lid van het klusteam van de Ichthuskerk. Met name van zijn deskundigheid op het gebied van de elektrotechniek en het aansluiten van beeld- en geluidsapparatuur is dankbaar gebruikgemaakt. Voorts dacht hij volop mee bij de keuze voor een nieuw kerkorgel én is hij inmiddels degene bij wie als eerste de meldingen van het alarmsysteem binnenkomen.

Toch blijft er kennelijk nog tijd over, want gedurende inmiddels drie jaar helpt hij ook als bezorger van de maaltijdservice van Palet Welzijn en treedt hij op als vraagbaak voor de leden van de gemeentelijke computervereniging Digital in Den Haag. Verder zet hij zich alweer zeven jaar lang in voor personen met een beperking, bij de Haagse stichting Voorall. Als voorzitter van de projectgroep Verkeer en Openbare Ruimte overlegt u met ontwerpers, ambtenaren en anderen om ervoor te zorgen dat ook blinden en slechtzienden, rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn hun weg in de stad kunnen vinden.

De heer H.M.A Coebergh zet zich al sinds 1994 in voor de AA, de Anonieme Alcoholisten, in Zoetermeer en omstreken. Deze werkt met twee groepen met heel treffende namen, namelijk ‘De eerste stap’ en ‘Niet morgen, maar nu!’ De naam is veelzeggend genoeg: stel de aanpak van alcoholverslaving niet uit. Al een kwart eeuw lang treedt Coebergh op als voorzitter van ‘Niet morgen, maar nu!’, waar hij zich als een onmisbare schakel wordt beschouwd.

Hij was volop betrokken bij de – succesvolle – inspanningen om twee ruimtes te krijgen voor de bijeenkomsten op maandag- en woensdagavond. En kreeg het voor elkaar dat de gemeente bereid was een tegemoetkoming in de huur te verstrekken. Namens de afdeling Zoetermeer woont hij de regiodagen, regiovergaderingen en de jaarlijkse conventie van de AA bij. Om samen met andere vrijwilligers ook nog voorlichting op middelbare scholen te geven en gevangenissen te bezoeken in Zoetermeer, in Alphen aan de Rijn, in Rotterdam en in Capelle aan de IJssel.

Altijd was en is Coebergh bereid om deelnemers te steunen en te begeleiden. Met raad en daad. Tientallen personen wist hij door de eerste, lastige periode heen te slepen. Iemand had de AA geschreven hoe fijn het is om te weten dat er een vriend is die ‘je in goede en slechte tijden helpt’.

Dat ging – het zal niet verbazen – over Coebergh.

De heer J.D. van Genderen was er al heel vroeg bij: als jongen van 16 jaar jong zette hij al zijn eerste schreden op het vrijwilligerspad. Dat was medio jaren 90, voor de YMCA Wassenaar. Daar ging hij helpen met het zomerkamp waaraan hij eerder in zijn jeugd enkele keren had deelgenomen.

Na een aantal jaren volgde de overstap naar de functie van coördinator van één van de twee zomerkampen van YMCA Schilderskwartier, waar hij dus feitelijk de eindverantwoordelijkheid droeg.

In 2013 leidde dit ertoe dat hij werk ging maken van de oprichting van YMCA Zoetermeer. Met als strikt uitgangspunt dat álle kinderen moesten kunnen meedoen.

Inmiddels, meer dan 20 jaar later, is Van Genderen nog steeds volop betrokken bij het zomerkamp. Vorig jaar bijvoorbeeld nam hij het initiatief tot een heuse huttenbouwweek, waar met ondersteuning van liefst 40 vrijwilligers heel veel kinderen de tijd van hun leven hadden.

Vanuit zijn betrokkenheid bij YMCA nam hij bovendien een actieve rol op zich binnen de organisatie van de Avondvierdaagse Zoetermeer. Dat was in 2015, kort nadat de groep mensen die tot dan toe de avondvierdaagse organiseerden had afgehaakt. Puur om te voorkomen dat het evenement verloren zou gaan, stak hij met enkele anderen de helpende hand toe.

Niet onvermeld mag voorts blijven dat Van Genderen zich door de jaren heen ook steeds meer betrokken voelde in de plaatselijke muziekwereld. Met name bij Harpe Davids, waar hij volop meehielp met de opzet van van de zogeheten MusicKids en een jeugdafdeling.

Totdat hij in 2015 overstapte naar de feestkapellen De Blaasbalgen en de Blaasknarren uit Leidschendam. En dat allemaal naast een drukke baan…

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm
© Foto Freddy Schinkel

De heer S. Hira behoort tot een van de bekende gezichten van de Hindoestaanse gemeenschap in Zoetermeer. Het is ongekend bij hoeveel organisaties hij zich inzet als vrijwilliger. Zo behoort hij tot de oprichters en was hij bestuurslid van de vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer. Een organisatie die al sinds 1993 bij de organisatie van uiteenlopende culturele activiteiten op hem kan rekenen.

Daarnaast was hij secretaris en is hij inmiddels voorzitter van de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Zoetermeer. Ook deze is hindoestaans, maar probeert tegelijkertijd álle Zoetermeerders te bereiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via sportdagen, muziekavonden en kookworkshops.

Daarnaast treedt hij voor enkele organisaties op als chauffeur. Brengt en haaltdan met een bus de ouderen op die bijvoorbeeld het dagactiviteitencentrum bij WZH Oosterheem willen bezoeken. Zelfs heeft hij op persoonlijke titel voor de ouderen nog een extra vervoersdienst naar de voor hen zo belangrijke hindoetempel opgezet.

Sinds 2015 helpt Hira bovendien met het maaltijdproject voor hindoestaanse ouderen van de stichting MeerSewa. Voorts zet hij zich in voor de folkloristische muziekgroep Basant Bahaar Chautaal Samaadj Zoetermeer. Deze is onder meer betrokken bij de jaarlijkse Holika-verbranding in het Van Tuylpark. Het is de traditionele viering van de overwinning van het goede op het kwade.

De heer E.G.T.M Jacobs is bijna zo lang hij zich kan herinneren al een fervent liefhebber van hardlopen. Niet alleen is hij zelf een groot liefhebber, ook zet hij zich al meer dan twintig jaar in om anderen er plezier aan te laten beleven.

Vanaf 1996 was hij één van de trainers van de hardloopvereniging Road Runners in Zoetermeer. Twee à drie keer per week nam hij diverse groepen onder zijn hoede. Van ver gevorderden tot absolute beginners. Als vrijwilliger was hij bovendien coördinator en coach van een groep trainers.

Draaide daarbij zijn hand niet voor om voor het maken van allerlei schema’s waarop was te zien welke Road Runner waar werd verwacht. Organiseerde verder ook nog heel veel edities van de 3 Plassenloop.

Drie jaar geleden kondigde Jacobs aan dat hij het wat rustiger aan ging doen bij de Road Runners. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want nog steeds helpt hij met de organisatie van de 3 Plassenloop en werkt hij als vrijwilliger mee bij de Geuzenloop en de Noord-Aa Polderloop. Zoals hij ook niet snel ‘nee’ zal zeggen als de wegatletiekevenementen van Zoetermeer om een scheidsrechter verlegen zitten.

De heer G. Jansen is niet alleen vijftig jaar getrouwd, hij werd vorige maand 70 jaar oud en doet al 40 jaar vrijwilligerswerk. In dit jaar van de ronde getallen verdient hij uiteraard voor het laatste zijn Koninklijke onderscheiding. Dat vrijwilligerswerk begon in deze regio in 1979, kort na zijn verhuizing vanuit Utrecht naar eerst Den Haag. Daar werd hij actief voor de hervormde Exoduskerk aan de Beresteinlaan.

Kort nadat hij werd gekozen tot voorzitter van de wijkraad van kerkvoogden, vestigde Jansen zich met zijn gezin in Zoetermeer. Hier nam hij al snel een groot aantal functies voor zijn rekening. Diaken, scriba, net als in Den Haag weer ouderling-kerkvoogd, lid van het College van Kerkrentmeesters.

Als coördinator waakt hij over het beheer van alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. En hij trad op als voorzitter van de werkgroep die nog maar kort geleden werk maakte van de aanschaf van een nieuw orgel en een nieuwe piano voor de Ichthuskerk. Van een andere orde, maar eveneens heel waardevol zijn de activiteiten voor de wijk waar Jansen woont. Met andere gepensioneerden helpt hij elke maand met het groenonderhoud en het opruimen van zwerfvuil.

Mevrouw S. Kruik helpt al meer dan 30 jaar als vrijwilliger in cultuurcentrum De Boerderij. Daar assisteert ze achter de kassa en maakt ze deel uit van het team dat de consumptiemunten verkoopt. Het is een taak die haar automatisch in contact brengt met een groot aantal bezoekers.

Nooit heeft ze verzaakt en dat is het vermelden waard, want De Boerderij heeft tumultueuze tijden gekend. Dat had te maken met de verhuizing in 1998 naar het huidige gebouw. Op die nieuwe locatie was het wennen en deel van de vrijwilligers hield het in die periode voor gezien.

In 2013 was zij nauw betrokken bij een evenement dat het karakter kreeg van een gezellige en geslaagde reünie. Veel oud-vrijwilligers waren present.Ofwel: zij hoort bij De Boerderij zoals De Boerderij bij haar hoort.

De heer J.H.L. Nieuwlaat is een verenigingsman in hart en nieren. En een vrijwilliger die van wanten weet.

Al vanaf 1970 steekt hij soms letterlijk, soms figuurlijk, de handen uit de mouwen. Dat begon bij de Haagse voetbalclub DUNO waar hij als voetballer van 17 jaar jong al allerlei bestuurlijke taken voor zijn rekening nam. Van 1970 tot 1985 was hij voorzitter/secretaris van de Jeugd en daarna voorzitter van de afdeling Zondagvoetbal.Sindsdien was hij ook bestuurslid van de afdeling Onderhoud van Tennisvereniging Rijswijk, totdat hij in het jaar 2000 in Zoetermeer aan de weg ging timmeren.

Tot in het voorjaar van 2005 gebeurde dat laatste als voorzitter van buurtvereniging Seghwaert op Dreef. Ook maakte hij werk van de naleving van de ARBO-regels, het opstellen van een ontruimingsplan en het in acht nemen van de horecavoorschriften in het kader van de zogeheten Sociale Hygiëne. Niet alleen ontving de buurtvereniging hiervoor in 2003 de Vrijwilligersprijs, ook mocht Nieuwlaat hoogstpersoonlijk in 2004 de VIP Award van de gemeente in ontvangst nemen.

De gemeente vroeg hem in 2006 vroeg om adviseur te zijn bij de plannen voor een groot multicultureel centrum in Oosterheem. De politiek lonkte en vanaf 2006 tot 2010 was hij gemeenteraadslid voor de Lijst Hilbrand Nawijn.

Met de opgedane kennis zette hij zich vervolgens vanaf 2013 ook in voor de cliëntenraad van zowel zorginstelling ’t Seghe Waert, als de verpleeghuizen Magnolia en Monteverdi.

De heer J.G. Smit heeft zich alleen al meer dan 35 jaar ingezet voor atletiek- en recreatievereniging Ilion. Daar treedt hij tot op de dag van vandaag op als jurylid, wedstrijdleider, scheidsrechter en starter. Nadat hij ook geruime tijd – van 2001 tot 2008 voorzitter van de vereniging was.

Zes jaar lang behoorde Smit verder tot de organisatoren van de Zoetermeerse Stadshartloop en was hij volop betrokken ook bij de Scholenolympiade voor Zoetermeerse basisscholen. De atletiek liet hem nooit los: van 2010 tot 2017 maakte hij ook deel uit van de Unieraad – de ledenraad – van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie. Omdat hij het belangrijk vindt dat sporters gebruik kunnen maken van goede, professionele faciliteiten, nam hij zitting in de commissie die in de jaren 80 werk maakte van de bouw – in de jaren tachtig – van de eerste indoorhal. En maakte hij zich de voorbije jaren sterk voor een grondige renovatie van de trainingshal. Het resultaat mocht er zijn, zoals begin vorig jaar bleek tijdens de opening, tijdens de zesde editie van het jaarlijkse indoor Polsstokgala.

Meneer A. Teer draagt de Mixed Hockey Club Zoetermeer een zeer warm hart toe. Hij is al vijftien jaar bij deze vereniging actief. Eerst in 2002 als trainer en coach van jeugdteams. In 2006 dacht hij mee over de uitbreiding van de velden. Als projectleider van een speciaal in het leven geroepen commissie werkte de heer Teer volop samen met de gemeente.Tegelijkertijd trad hij toe tot Jongste Jeugd-commissie.

Van 2010 tot 2017 was hij voorzitter. De club groeide toen de uitbreiding van de veldcapaciteit een feit was naar vijftienhonderd. De G-hockeyers, dat zijn de spelers met een beperking, wisten zich altijd verzekerd van zijn steun. Tijdens zijn voorzitterschap is ook een nieuw clubhuis gebouwd en tweemaal was de club gastheer bij oefeninterlands van ons nationale team tegen Pakistan en België en de eerste teams behaalden goede resultaten.De heer Teer was ook betrokken bij de komst, voor het zaalhockey, van een zogeheten opblaashal op het clubcomplex in het Van Tuyllpark.

Daarnaast is hij al sinds 1997 verzorger en mantelzorger van een aantal mensen die hem zeer dierbaar zijn.

Mevrouw Vijverberg-Kalkema doet al zo’n dertig jaar met enorm veel enthousiasme vrijwilligerswerk voor de Genealogische Werkgroep Zoetermeer.Deze werkgroep richt zich op de gegevens van personen en families, en maakt deel uit van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

Ze toonde al op jonge leeftijd interesse voor geschiedenis. Nadat met haar echtgenoot naar Zoetermeer was verhuisd, informeerde ze bij het historisch genootschap naar het bestaan van een afdeling genealogie.Die was er aanvankelijk niet maar toen de Genealogische Werkgroep werd opgericht en sloot zij zich meteen aan. Sindsdien zijn bergen werk verzet en is een waardevolle collectie opgebouwd. Onder meer door mevrouw Vijverberg die elke zaterdagochtend naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag dat de registers van de burgelijke stand bewaart.

Met een aantal anderen schreef ze de gegevens over en voerde ze daarna in een computerprogramma in. Later gebeurde hetzelfde met de doop-, trouw- en overlijdensregisters van de Nicolaasparochie. Als kenner raakte ze ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe software en speelde ze een belangrijke rol bij de latere vervanging van deze programmatuur. Nu beschikt het Historisch Genootschap Oud Soetermeer over een bestand van ruim 230.000 personen en nog dagelijks is zij in de weer met aanvullingen en wijzigingen.

De heer W. Wenning is zoals veel eerder besproken ontvangers van een Koninklijke onderscheiding een verenigingsman in hart en nieren. Dit laat hij alweer twintig jaar zien in het vrijwilligerswerk dat hij voor zijn rekening neemt.

Van 1998 tot 2015 zette hij zich in voor tafeltennisvereniging Buytenrode. Vervulde de rol van wedstrijdsecretaris en schreef allerlei artikelen en verslagen voor zijn clubgenoten. De vereniging is onderdeel van de buurtvereniging Buytenrode, waar Wenning ook geen onbekende meer is: al bijna zes jaar treedt hij hier op als penningmeester. Van het verzorgen van de financiële administratie en het aanvragen van subsidie, tot het versturen van rekeningen en het innen van de contributie – nooit laat hij het afweten.

En tegelijkertijd lukt het hem om tijd vrij te maken voor de klaverjas-drives die hij helpt organiseren en functioneert hij als omroeper van dienst tijdens de maandelijkse bingo’s. Ook helpt hij steevast bij het jaarlijkse december-etentje voor wijkbewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Vijf jaar lang is hij ook gastheer geweest in het familieverblijf van het Lange Land Ziekenhuis.

En net als bij buurtvereniging Buytenrode waakt hij sinds 2016 ook over de financiën voor de Vrienden van Buytenwegh. Zoals hij ook bij de winkeliersvereniging aldaar de rol van penningmeester op zich heeft genomen. 

In samenwerking met indebuurt Zoetermeer