Volledig scherm
Docent Hans de Baare met van links naar rechts de leerlingen Jikke, Justin, Wesley, Zoe, Nova en Fynn. © Ron Jenner Fotografie

Programmeren als kapstok voor alle lessen

Basisschool 't Plankier in De Leyens heeft veel concurrentie met vier basisscholen in een relatief klein gebied. Daarom probeert de school met het leren van '21ste-eeuwse vaardigheden' hun leerlingen op een bijzondere manier klaar te stomen voor de toekomst.

Quote

Het gaat om het in stapjes denken en oplossings­ge­richt en kritisch leren denken. Ook leren samenwer­ken is cruciaal

Lesley Vervaart

Directrice Lesley Vervaart vroeg zich af hoe 'haar' basisschool 't Plankier zich kon onderscheiden van de rest van de scholen in de straat. Vervaart, die vorig jaar als directrice begon, organiseerde een bijeenkomst met het schoolteam om te brainstormen over de toekomst. Het schoolteam koos ervoor om de zogenoemde '21ste-eeuwse vaardigheden' in het lesprogramma van groep 1 tot en met groep 8 te verwerken.

,,Iedere school geeft taal, aardrijkskunde en geschiedenis'', vertelt Vervaart. ,,Maar wat moeten de kinderen in de toekomst nog extra kunnen, bedachten wij. Het is zaak dat we de kinderen vaardigheden leren voor bijvoorbeeld beroepen die nog helemaal niet bestaan.''

Het schoolteam bedacht dat de basis van de nieuwe lessen moest zijn communiceren, samenwerken en programmeren. ,,Dit is ons startpunt van waaruit wij de lessen geven. We zijn nog niet lang bezig, dus het is nog zoeken. Natuurlijk komen sommige elementen automatisch al voor in een lesprogramma. Bij rekenen bijvoorbeeld is oplossingsgericht denken automatisch normaal, maar wij gaan er echt bewust de aandacht op vestigen. We gaan dus ook losse lessen geven.''

,,Programmeren is ook een vaardigheid die kinderen moeten leren beheersen en dan niet programmeren in de klassieke zin van het woord'', legt Vervaart uit. ,,Programmeren is een middel om het doel te kunnen bereiken. Het gaat om het in stapjes denken en oplossingsgericht en kritisch leren denken. Ook leren samenwerken is cruciaal.''

Pindakaas

Quote

Als de kinderen ouder worden krijgen ze les met geavanceer­de­re robotjes en lampen. Ze vinden het echt leuk

Hans de Baare

Zo gebruiken de docenten in de lessen voor de allerjongste als voorbeeld 'het broodje pindakaas smeren'. Alle stappen komen aan bod, van het opendraaien van de deksel, tot het brood in stukken snijden. ,,Alle leerkrachten gaan er mee aan de slag. Ze maakten vlak na de zomervakantie kennis met het programmeren tijdens een workshop. Als leerkracht hoef je niet meer alles te beheersen'', vertelt Vervaart.

Hans de Baare is een van die docenten. ,,Programmeren is het stapsgewijs ontleden van een probleem of een opdracht. Je moet leerlingen leren te onderzoeken: hoe moet ik dat doen? Welke stappen moet ik ondernemen? We geven les in de kleuterklassen en in de hogere klassen. De lessen zijn zo ingericht dat we echt een koppeling tussen theorie en praktijk maken. In groep 1 en 2 werken we met een robotje, de Beebot.'

Door deze robot kunnen de kinderen zien dat er echt iets gebeurt met de opdracht die ze geven. Groep 4 gebruikt al een pc. De Baare ziet nu al dat het programmeren aanslaat op school. ,,Als de kinderen ouder worden krijgen ze les met geavanceerdere robotjes en lampen. Ze vinden het echt leuk.'' De Baare ziet programmeren als een kapstok waaraan alle onderdelen worden opgehangen. Zelf is hij ook van de praktische kant. ,,Ik vind het belangrijkst dat kinderen leren: waarom doe ik het?''

Groep 8 gebruikt bijvoorbeeld de micro:bit, een minicomputertje. ,,Het lijkt net een doos lucifers'', lacht De Baare. ,,Dit doosje kan je aansluiten op de pc, waarna de kinderen er allerlei opdrachten mee uit kunnen voeren. Zo kunnen ze hiermee een stappenteller programmeren en deze meteen testen op het schoolplein.''

In samenwerking met indebuurt Zoetermeer