Volledig scherm
© Robin Utrecht

Statushouders houden voorrang bij woningen

De automatische voorrang voor statushouders bij de toewijzing van huurwoningen gaat vervallen. Het kabinet heeft die bepaling geschrapt. Maar Zoetermeer ziet geen aanleiding om de gemeenteregels te veranderen.

In april verandert de wet zodat statushouders niet langer automatisch voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen. Voor de eerste helft van dit jaar moet Zoetermeer 94 statushouders aan woonruimte helpen, een kleiner aantal dan afgelopen jaar.

De wetswijziging regelt ook dat gemeenteraden zelf de bevoegdheid houden om statushouders als urgente groep woningzoekenden te kunnen blijven aanwijzen. ,,Het rijk bepaalt dat gemeenten statushouders moeten opvangen. De verplichting om deze mensen binnen een bepaalde termijn aan huisvesting te helpen, blijft bestaan. Wij zien geen aanleiding om de gemeenteregels te veranderen", stelt een gemeentewoordvoerder. Volgens burgemeester Aptroot houden statushouders hun urgentie, tenzij de raad anders beslist.

Quote

Statushouders kunnen kennismaken met de Zoetermeerse samenleving.

Isabelle Vugs

Traject
Als onderdeel van de integratie in de gemeente krijgen statushouders ook een intensief begeleidingstraject dat ingaat zodra de statushouders in Zoetermeer gaan wonen. Dit traject gooit landelijk inmiddels hoge ogen. ,,In Zoetermeer namen we de vlucht naar voren", stelt wethouder Isabelle Vugs. ,,Statushouders kunnen kennismaken met de Zoetermeerse samenleving. We laten zien waar het ziekenhuis, het politiebureau en de sportverenigingen zitten. Statushouders krijgen ook fiets- en taallessen. Het leren van de taal is extra belangrijk. Alleen zo kunnen ze deelnemen aan de samenleving. We hebben er een Zoetermeerse draai aan gegeven."

Statushouders worden direct bij binnenkomst in Zoetermeer en vóór de ondertekening van de participatieverklaring aan een traject gekoppeld. Vugs: ,,We gaan verder dan huisvesting. We willen dat ze onderdeel gaan uitmaken van onze samenleving, en daar hebben we dit traject op gemaakt."