Volledig scherm
© Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

Gemeente Zutphen zet kapmes in uitgaven om financieel drama af te wenden

Het pas aangetreden college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen zegt te willen doorpakken met bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven. Die bezuinigingen zijn nodig nadat in april bekend werd dat de komende jaren forse tekorten ontstaan, vooral in het sociaal domein. 

De bestuurders willen nut en noodzaak van alle gemeentelijke budgetten opnieuw gaan beoordelen en op elk onderdeel 10 procent van het beschikbare budget wegbezuinigen. 

Het invoeren van nieuw beleid is de komende tijd bovendien alleen mogelijk als daar oud beleid voor wordt ingeleverd. Het zogeheten focustraject, waarmee Zutphen er sociaal-economisch beter op moet komen te staan, zou wat het college betreft wel overeind moeten blijven.

Ondertoezichtstelling

Volgens het college zijn de maatregelen hard nodig. Als niet fors wordt ingegrepen kan de gemeente Zutphen volgend jaar al geen financiële tegenvallers meer opvangen en dreigt ondertoezichtstelling door de provincie Gelderland. Alleen al in het sociaal domein zou bij ongewijzigd beleid een jaarlijks tekort van negen miljoen euro ontstaan. 

Onder het sociaal domein vallen gemeentelijke taken als bijvoorbeeld het verstrekken van uitkeringen en het aan werk helpen van mensen. De tekorten kunnen niet worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves, want ook die dreigen snel leeg te raken.

„Dat is precies de reden waarom we nu fors ingrijpen”, zegt wethouder Harry Matser, die verantwoordelijk is voor de kerntaak financiën. „We hebben geconstateerd dat er een flinke opgave ligt. Dat noopt direct tot maatregelen die een behoorlijke impact kunnen gaan hebben.” Het college wil daarbij volgens Matser niet wachten op een eventuele hoger uitvallende bijdrage van het Rijk, ‘want dan dreigt wensdenken te ontstaan’.

Overloopjaar

De bezuinigingen moeten vooral in 2019 en 2020 doorgevoerd worden. De nieuwe Zutphense bestuurders willen in 2019 acht miljoen euro bezuinigen, het jaar daarna ruim zeven miljoen euro. 2021 wordt vervolgens als overloopjaar gebruikt om resterende bezuinigingen door te voeren. 

De gemeenteraad wordt vrijdag tijdens de behandeling van de voorjaarsnota gevraagd in te stemmen met die uitgangspunten. In het najaar komt er vervolgens een voorstel voor een concrete invulling.

Bij die bezuinigingen is nog geen rekening gehouden met een nieuw financieel tekort van ongeveer twee miljoen euro dat de gemeente dit jaar op dreigt te gaan lopen.