Volledig scherm
© GinoPress B.V.

Dit zijn de 22 Euro-kandidaten uit Oost-Nederland waar jij op kan stemmen

Stemgerechtigden in het verspreidingsgebied van de Stentor die morgen bij de Europese verkiezingen op iemand uit de regio willen stemmen, hebben de keus uit 22 kandidaten. Het zijn mannen en vrouwen, met of zonder politieke ervaring, lijstduwers én lijsttrekkers. Wat betekent Europa voor hen? Hoe denken zij vanuit Brussel voor onze regio het verschil te maken? We doen een voorstelrondje. Enkele EU-kandidaten waren niet voor een reactie bereikbaar.

Waar ga jij op stemmen? Dit zijn de bekendste stemwijzers voor de Europese Verkiezingen 2019.

1. Luuk van der Veer (56) Partij voor de Dieren, nummer 5 op de lijst, Apeldoorn

Volledig scherm
Luuk van der Veer (PvdD) Apeldoorn © Gelderland.nl

,,Na de MKZ-crisis in 2001 heb ik mij direct aangesloten bij de Partij voor de Dieren. Ik heb de dramatische gevolgen van het toen geldende non-vaccinatiebeleid van Europa van dichtbij gezien. En daarna de ellende met de vogelpest. Nu wordt er weliswaar wel gevaccineerd maar worden de dieren alsnog geruimd omdat het vlees onverkoopbaar is.’’
,,Er moet veel meer aandacht komen voor het veehouderijbeleid in Europa. Er zijn veel veehouderijen in ons land, vooral in Gelderland, op de Veluwe. Het is belangrijk om te vertellen over dierziekten.’’

2. Ellen Verhoog (60) SP, nummer 9 op de lijst, Zutphen

Volledig scherm
Ellen Verhoog © eigen foto

,,Betrokkenheid geeft verbondenheid. Ik hoor veel mensen in Zutphen zeggen: waarom zou ik gaan stemmen? De Europese Unie is een log instituut, besluitvorming duurt en duurt en resulteert vaak in een compromis. Als er meer invloed van onderaf zou zijn, wordt de betrokkenheid vanzelf groter en ontstaat verbinding.’’ 
,,De SP maakt sowieso het verschil. We zetten in op een goede samenwerking tussen de landen, datzelfde geldt voor de regio’s. Waarom maken we eerst geld over naar Brussel om vervolgens als provincie Gelderland of gemeente Zutphen een aanvraag in te dienen? Laten we eerst eens kijken wat nodig is.’’

3. Sylvana Rikkert (34) GroenLinks, nummer 15 op de lijst, Zwolle

Volledig scherm
Sylvana Rikkert © Twitter

,,Europa zit in heel veel dingen die we elke dag om ons heen zien. Belangrijke onderwerpen als de energietransitie en het tegengaan van de klimaatverandering moeten op Europese schaal worden aangepakt.”
,,Ik sta puur als lijstduwer op de lijst, maar we hebben vanuit Zwolle heel goede en korte lijntjes met de fractie in Europa. Die zullen we zeker benutten om de belangen van Zwolle en Oost-Nederland vanuit Brussel goed te kunnen behartigen.”

4. Tjitske Hoekstra (53) SP, nummer 15 op de lijst, Rutten

Volledig scherm
Tjitske Hoekstra © eigen foto

,,Europa lijkt soms heel ver weg, maar kan onze directe leefomgeving ook heel sterk beïnvloeden. Wij zijn als SP kritisch op waar willen we samenwerken en waar willen we dat de autonomie van een land in stand blijft.”
,,Belangrijk voor ons is de transparantie van bestuur en het tegenwerken van de lobby. Kijk naar wat er met het pulskorvissen op Urk is gebeurd.”

5. John Sweenen (72) van de Regio & Piratenpartij, nummer 4 op de lijst, Kootwijkerbroek

Volledig scherm
John Sweenen © Piratenpartij

,,Europa betekent dat je als Nederland, een klein land, meedoet in de wereld. Anders gebeuren er dingen om je heen waarop je nul invloed hebt, zoals op veiligheid.”
,,Wat we willen is de democratie terugbrengen naar de burger. Alle belangrijke beslissingen die we als partij nemen worden eerst in een referendum aan onze partijleden voorgelegd. Mijn persoonlijke motto is de kloof tussen arm en rijk verkleinen.”

6. Johanna Koffeman-Kramer (28) ChristenUnie-SGP, nummer 11 op de lijst, Urk

Volledig scherm
Johanna Koffeman-Kramer © ChristenUnie

,,De Europese Unie is voor mij allereerst een plek waar we vrij en veilig zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast is Europa een plek waar we samenwerken aan grensoverschrijdende kwesties, zoals zorg voor de Schepping en migratie.”
,,Ik weet door mijn loopbaan zowel wat de regionale belangen zijn op gebied van landbouw, visserij en handel, alsook hoe Europa te werk gaat. Die twee aspecten samen houden me nuchter en betrokken. Daarbij wil ik Europa tastbaarder maken door een makkelijk aanspreekpunt te mogen zijn voor onze regio: ‘Brussel dichtbij, met mij’.

7. Jarno Volmer (42) CU-SGP, nummer 24 op de lijst, Lelystad

Volledig scherm
Jarno Volmer © ChristenUnie

,,Europa betekent in de eerste plaats voor mij vrede en veiligheid. Vrede na Tweede Wereldoorlog. Veel mensen lijken dat nog wel eens te vergeten. Er moet aandacht zijn voor samenwerken, maar de macht eenzijdig opleggen vanuit Brussel is een stap te ver.  Voor de regio wil ik aandacht voor de unieke positie die Flevoland inneemt op het gebied van duurzaamheid. Er is ruimte voor logistieke ontwikkelingen en in Flevoland kunnen grote partijen zich makkelijk vestigen. Goed voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de regio.’’

8. Emmy van der Kleij (51) 50Plus, nummer 4 op de lijst, Lelystad

Volledig scherm
Emmy van der Kleij © eigen foto

,,Europa is heel erg belangrijk omdat de beslissingen die we daar nemen ook over onze regio en banen gaan.”
,,Het vergroten van de burgerinspraak en het terugdringen van de Europese regelgeving, goede airportverbindingen - Lelystad moet zo snel mogelijk open -  en het goed vertegenwoordigen van de handelsbelangen voor regionale ontwikkelingen. Daar wil ik me voor inzetten.”

9. Bas Jan van Bochove (68) CDA, nummer 15 op de lijst, Lelystad

Volledig scherm
Bas Jan van Bochove © CDA

,,Europa betekent voor mij continuïteit, vrede en de mogelijkheid voor Nederlanders om zich in Europa te ontwikkelen. Je kunt tegenwoordig overal werken.”
,,Het verschil voor de regio denk ik te kunnen maken door veel in de regio aanwezig te zijn,  veel naar de mensen te luisteren en te horen wat hun wensen en behoeftes zijn. Vervolgens kunnen we kijken of deze op Europese schaal te realiseren zijn.”

10. Ayhan Tonca (54) Denk , nummer 1 op de lijst, Apeldoorn

Volledig scherm
Ayhan Tonca © ANP

,,Europa betekent voor mij vrede, stabiliteit en welvaart.’’ 
,,Regio's kunnen op de kaart worden gezet dankzij de Europese structuurfondsen. We zijn er voorstander van dat Europees bewustzijn in alle regio's, dus ook in deze regio, wordt bevorderd. Hierdoor wordt samenwerking gestimuleerd binnen Europa.”

11. Jan Terlouw (87) D66, nummer 25 op de lijst, Twello

Volledig scherm
Jan Terlouw © ANP

,,Samenwerken binnen Europa is absoluut noodzakelijk. Het is nodig om de politiek naar een hoger niveau te brengen. Digitale ontwikkelingen zijn wereldwijd, evenals de vervuiling en de economie. Multinationals bepalen het wereldbeeld. Alleen de politiek is nationaal gebleven.’’
,,In Europa ligt de nadruk op de economie, er is te weinig aandacht voor de regio. Als er op zorggebied in mijn regio iets geregeld moet worden, dan moet dat Europees worden aanbesteed. Dat is veel te ingewikkeld. Lokale aanbestedingen moeten gewoon in de regio en dus minder gedetailleerd plaatsvinden.’’

12. Sent Wierda (35) vandeRegio & Piratenpartij, nummer 1 op de lijst, Apeldoorn

Volledig scherm
Sent Wierda © eigen foto

,,Europa is een samenwerking met als doel elkaar te versterken.  Hoe kunnen we onze eigen identiteit behouden en iedereen in hun waarde laten, vind ik belangrijk. De EU is ook puur een stuk gereedschap voor Nederland.”
,,Als ik in Brussel zit, moet ik elke regio vertegenwoordigen. Kijk ik specifiek naar onze regio dan wil ik tegengas geven tegen Lelystad Airport. Waarom zou je een dependance van Schiphol willen openen als je de luchtkwaliteit wilt verbeteren? Er moet juist minder worden gevlogen.”

13. Antoon Huigens (53) vandeRegio & Piratenpartij, nummer 10 op de lijst, Apeldoorn

Volledig scherm
Antoon Huigens © de Stentor

,,Europa betekent voor mij en de partij een mogelijkheid voor regio's om grensoverschrijdend samen te werken.”
,,We kunnen voor de regio's ten eerste het verschil maken door er het zoeklicht op te zetten, er aandacht voor te vragen. Zaken als lucht- en watervervuiling en het stimuleren van elektrisch vervoer zul je Europees moeten aanpakken.”

14. Roy Zuiverloon (65) 50Plus, nummer 22 op de lijst, Lelystad

Volledig scherm
Roy Zuiverloon © eigen foto

,,Europa moet niet te veel gaan bepalen voor ons en de landen om ons heen en vluchtelingen moeten in de eigen regio worden opgevangen.” ,,We willen dat Lelystad Airport er komt en willen meer werkgelegenheid naar de regio halen. Ik ben verder voorstander van windmolens, maar het liefst op zee.  Als ze in de regio komen dan alleen in samenspraak met de mensen.”

15. Maaike Moulijn (42) Partij voor de Dieren, nummer 10 op de lijst, Beekbergen

Volledig scherm
Maaike Moulijn © eigen foto

,,Het is heel goed dat er in Europees verband wordt samengewerkt, al kan dat nog wel beter en efficiënter.” ,,De grootste uitdaging is de klimaat- en natuurcrisis en hoe we daar mee omgaan. Neem bijvoorbeeld de Veluwe, dit natuurgebied holt in kwaliteit achteruit. Hoe zorgen we ervoor dat we de Veluwe en andere natuurgebieden mooi houden en het natuurherstel bevorderen.”

16. Maarten J. van de Fliert (55) CU-SGP, nummer 28 op de lijst, Harderwijk

Volledig scherm
Maarten J. van de Fliert © ChristenUnie

,, Ik ben bijzonder blij en dankbaar dat ik ben geboren op een continent waar al 74 jaar vrede heerst.  Ik geloof nadrukkelijk in een christelijke politiek met een open Bijbel, zeker in Europa met haar bijzondere geschiedenis. De Europese Unie moet niet streven naar of uitgroeien naar een superstaat, of een nieuw keizerrijk. Elk land, maar ook elke regio - dus ook het Stentor-leesgebied - mag en moet zelfs zijn eigen identiteit kunnen behouden.” ,,Onze regio kan nog beter op de Europese kaart voor toerisme, havenontwikkeling, transport, visserij en voor landbouw en natuurbeheer.”

17. Nathanaël Middelkoop (25), ChristenUnie-SGP, nummer 17 op de lijst, Urk

Volledig scherm
Nathanaël Middelkoop © ChristenUnie

,,Europa is de plek waar het visserijbeleid wordt vormgegeven. Vis houd zich niet aan landsgrenzen en Europese afspraken over visserijbeleid moeten een gelijk speelveld creëren voor alle Europese vissers. De komende periode moet er een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid komen. Hierin moeten we borgen dat de visserij wordt opgezadeld met onwerkbare regelgeving.’’

18. Henk van den Berge, CU-SGP nummer 5 op de lijst, Apeldoorn

Volledig scherm
Henk van den Berge © ChristenUnie

Henk van den Berge was niet in de gelegenheid om een reactie te geven. 

19. Klariska ten Napel (29), ChristenUnie-SGP, nummer 14 op de lijst, Zwolle

Volledig scherm
Klariska ten Napel © Facebook

,,Net als voor zoveel mensen stond de Europese Unie eerst ver van mij vandaan. Maar de afgelopen jaren heb ik de EU mogen leren kennen als een plek waar verschillende landen in vrede met elkaar samenwerken om Europa tot een sterk en veilig continent te maken. Samenwerking tussen alle landen is essentieel. Als ik praat met de jongeren om mij heen, komt één thema telkens aan bod: het klimaatprobleem. Wat gaan we daar aan doen en hoe? Dit probleem moeten we samen aanpakken op regionaal niveau, maar ook zeker met elkaar als Europa.’’

20. Dorien Rookmaker (55) Forum voor Democratie, nummer 4 op de lijst, Hattem

Volledig scherm
Dorien Rookmaker © eigen foto

Dorien Rookmaker was niet in de gelegenheid voor een reactie. 

21. Krista van Velzen (44) SP, nummer 29 op de lijst, Hall

Volledig scherm
Krista van Velzen © Wkipedia

Europa is een prachtig continent van verschillende landen, volkeren en culturen. In Europa wordt al lang samengewerkt voor vrede en vooruitgang. Daarmee moeten we doorgaan.   Maar Europa is ook gekaapt door ongekozen Europese bestuurders die steeds meer macht naar zich toe willen trekken. Die EU, die van de militarisering, van de lage lonen lobby en van het gebrek aan democratie. Dat is niet mijn Europa. De SP is de waakhond, de luis in de pels van Eurocommissarissen die het normaal vinden om 30.000 euro per maand te krijgen. Voor de SP is democratie dichtbij mensen.  

22. Malik Azmani (43) VVD, nummer 1 op de lijst, Dalfsen

Volledig scherm
Malik Azmani © ANP

,,In Brussel kan ik de problemen oplossen die ons land de komende jaren op te lossen heeft. Denk aan migratie, veiligheid of het klimaat. Die onderwerpen moeten we samen met andere Europese landen aanpakken.  Onze regio’s profiteren sterk van regionale grensoverschrijdende samenwerking. Juist via de regio’s kan de EU verdere concrete resultaten boeken voor de mensen.” 

In samenwerking met indebuurt Zwolle