Isala in Zwolle verwacht binnen anderhalve week tot twee weken een piek in de stroom coronapatiënten die acute zorg nodig heeft.
Volledig scherm
Isala in Zwolle verwacht binnen anderhalve week tot twee weken een piek in de stroom coronapatiënten die acute zorg nodig heeft. © Foto Frans Paalman Zwolle

Isala Zwolle verwacht snel piek in patiëntenstroom: ‘Het is nu alle hens aan dek’

Isala in Zwolle verwacht een flinke piek in de toestroom van nieuwe corona-patiënten in de komende anderhalve tot twee weken. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann zegt dat het ziekenhuis er klaar voor is.

Het ziekenhuis met zevenduizend medewerkers deed er de afgelopen anderhalve week alles aan om de organisatie zo in te richten dat acute corona-patiënten uit de eigen regio en ver daar buiten goede zorg kunnen krijgen. Het betekent dat een bijna compleet andere organisatie naast die van de normale acute zorg in het ziekenhuis is opgezet. 

Zo'n ‘commando-structuur’ heeft het ziekenhuis standaard paraat, zegt Dillmann. ,,Net als andere ziekenhuizen oefenen we daar regelmatig mee, om ten tijde van grote rampen in de omgeving de enorme toestroom van patiënten aan te kunnen. We hebben dat in het najaar van vorig jaar nog gedaan aan de hand van het scenario van een forse uitbraak van griep.’’ 

Wat betekent dat in de praktijk?

,,Het begint ermee dat je de goede maatregelen neemt tegen infecties. Dat je medewerkers en patiënten daartegen beschermt en dat je zorgt dat geïnfecteerde patiënten geïsoleerd en verpleegd worden zodat er geen overdracht van besmetting kan plaats vinden. Tegelijkertijd moet je zorgen dat er bij de Spoedeisende Hulp (SEH) geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde patiënten gescheiden worden. Vervolgens heb je een speciale afdeling nodig waarbij we alle patiënten met een corona-besmetting of een verdenking daarvan geïsoleerd kunnen verplegen. Die afdeling hebben we en kunnen we waar nodig uitbreiden.’’

Quote

Er is een hele grote hoeveel­heid maatrege­len die we in korte tijd hebben moeten nemen. Dan is het zaak dat een stuk van het ziekenhuis gewoon door blijft functione­ren.

Rob Dillmann, Bestuursvoorzitter Isala

,,Als het met de patiënten dáár niet meer goed gaat, komen ze op een speciale IC te liggen, waar we patiënten bij elkaar brengen met infectie om verspreiding te voorkomen. Dat moet je allemaal inregelen. Afdelingen die anders werken, medewerkers screenen, zorgen dat ze op een andere manier kunnen werken, teams versterken, zorgen dat ze support krijgen. Dat is een hele grote hoeveelheid maatregelen die we in korte tijd hebben moeten nemen. En dan is het zaak dat een stuk van het ziekenhuis gewoon door blijft functioneren. Want de normale acute zorg gaat natuurlijk gewoon door.’’ 

Wanneer is het ziekenhuis op die andere werkwijze overgegaan?

,,Dat hebben we anderhalve week geleden gedaan. Daarvoor hadden we al de infectie-preventie aangescherpt. We hebben poliklinieken en operaties afgezegd, afdelingen anders ingericht, andere roosters voor de operatiekamers gemaakt. Zijn er medewerkers die op de IC bij kunnen draaien of moeten ze aanvullend opgeleid worden? Daar is keihard aan gewerkt.’’

,,We konden daar gelukkig tijdig mee kunnen beginnen en dat is wezenlijk anders dan bij de Brabantse ziekenhuizen die verrast zijn door de snelheid van de ontwikkelingen van dag tot dag. Ik ben er blij om dat we ons er heel goed op voor hebben kunnen bereiden en ik denk dat dat ook echt nodig is.’’

De ziekenhuizen in Brabant zijn overvol. Het aantal besmettingen in het land loopt hard op. Is Isala voorbereid op een toenemend aantal corona-patiënten?

,,Als we kijken naar de berekeningen moeten we er rekening mee houden dat de komende anderhalf tot twee weken de patiëntenstroom verder zal toenemen. Het betekent een verdubbeling of zelfs een verdriedubbeling van het aantal patiënten dat we moeten behandelen. Ik hoop dat we over een week of twee de eerste effecten zullen zien van de sociale isolatiemaatregelen, zodat het aantal nieuwe infecties wat terug gaat lopen. Er zijn schattingen dat we rond de piek 2000 IC-bedden in heel Nederland nodig hebben. We hebben er normaal 1300 á 1400 operationeel, dus dat betekent dat we een aantal extra moeten inrichten. Dat hebben wij al gedaan. Als we dat met z'n allen doen, dan zullen we deze piek toch goed moeten verwerken. Maar het is wel alle hens aan dek.’’

Voorzitter Raad van Bestuur Rob Dillmann Isala op de Acute opname afdeling. ,,Isala is klaar voor flinke toestroom patiënten.''
Volledig scherm
Voorzitter Raad van Bestuur Rob Dillmann Isala op de Acute opname afdeling. ,,Isala is klaar voor flinke toestroom patiënten.'' © FotoPersBuro Frans Paalman

U bent voorzichtig optimistisch?

,,Ik vind dat lastig. Aan de ene kant zeg ik: ,,Mensen, we gaan dit fiksen met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat het niet spannend gaat worden. We zijn er denk ik wel heel goed op voorbereid, maar het is echt een enorme uitdaging. Lastig is dat we niet veel van dit virus weten en dat we eigenlijk niet weten hoeveel mensen er al geïnfecteerd zijn. We weten wel hoeveel positief getest zijn en hoeveel er daarvan op de IC's komen. Maar het onzekere zit hem in die andere groep die het al heeft en pas later in het ziekenhuis bij ons terecht komt. Doordat we niet precies weten wat er onder water zit, is het lastig in te schatten hoe groot die top van de ijsberg gaat worden.’’

Er zijn nieuwe afspraken over het opnemen van patiënten uit andere regio's. Wat betekent dat voor Isala?

,,Ziekenhuizen werken al samen in elf ziekenhuisregio's (Regionale Overleg Acute Zorg, red.) waarin zo'n vijf á zes ziekenhuizen zitten. Daarnaast zijn we deze week een intensieve samenwerking met het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch aangegaan om hen in moeilijke tijden bij te staan. Het voordeel van zo'n ‘buddy-ziekenhuis’ is dat je de overname-verzoeken beter kunt stroomlijnen. Je hebt dan als ziekenhuis niet te maken met patiëntenstromen van vijf of zes ziekenhuizen tegelijkertijd. Andere ziekenhuizen gaan ook zo werken. We hebben nu twee patiënten van het Jeroen Bosch en twee patiënten van het Elisabeth TweeStedenziekenhuis in Tilburg overgenomen. Het kan zijn dat andere ziekenhuizen over een week ook tegen hun grenzen aanlopen. Dan moeten we weer kijken waar die patiënten opgevangen kunnen worden.’’

Quote

Vier patiënten zijn tot nu toe helaas overleden. Het gaat om ouderen met bijkomende ziektebeelden.’’

Rob Dillmann, Bestuursvoorzitter Isala

Hoeveel corona-patiënten liggen er nu in Isala (stand van zaken zaterdagmiddag, red.)?

Dat zijn er 11 op de IC en 34 op de gezamenlijke verpleging in isolatie. Door de verwachte stijging hebben we plannen om de capaciteit van beide afdelingen nog verder op te schroeven. Op heel korte termijn kunnen we opschalen. Vier patiënten zijn tot nu toe helaas overleden. Het gaat om ouderen met bijkomende ziektebeelden.’’

Isala heeft genoeg medewerkers om die toestroom van patiënten aan te kunnen?

,,We hebben meer mensen op de IC als de specialistische verpleegafdeling nodig. Ze werken daar in grote teams, want het werk is er zwaar. Het moet in volledige isolatie, wat betekent dat mensen in een blauw pak moeten, en een masker en een muts en een bril moeten dragen, de hele dag. Dat is ongemakkelijk. Het is ook nog eens een hele zware patiëntencategorie. De andere afdelingen hebben op dit moment veel minder te doen, dus men kan elkaar goed bijstaan in deze moeilijke tijden. We zien nu dat mensen die ooit in de zorg hebben gewerkt zich spontaan aanmelden. Wellicht moeten ze nog wat opgeleid worden om ingezet te kunnen worden.’’ 

Medewerkers die nog opgeleid worden om bij te staan op de IC, oud-zorgpersoneel dat in opleiding gaat? Dat klinkt toch als een tekort.

,,Op dit moment is er voldoende personeel, zeker met aanvullende opleidingen en inzetbaarheid. We moeten rekening houden met een scenario waarin onze medewerkers ook ziek kunnen worden. We blijven heel hard werken aan die infectiepreventie om zelf gezond te blijven en ons werk te kunnen blijven doen. Het aantal geïnfecteerde medewerkers is nu sinds zaterdag hetzelfde gebleven, 22, en dat is hoopgevend.’’

Heeft Isala nog voldoende beschermende materialen beschikbaar?

,,We houden het aantal beschermingsmiddelen al een aantal weken nauwlettend in de gaten, van handalcohol, tot schorten en brillen. We zijn zelf handalcohol gaan maken omdat we daar doorheen waren. We hebben van alles een voorraad van een kleine week. Er zijn ziekenhuizen die krapper zitten. We hebben in het ROAZ afgesproken dat we bij krapte elkaar kunnen bijstaan en als er nieuwe leveringen zijn dan worden ze via een centraal punt verdeeld.’’

,,We krijgen van alle kanten hulp, waaronder ook mondkapjes. Hartverwarmend zijn ook de andere giften: kaarten, bloemen, gisteren honderd pizza's. De PEC-supporters die met een geweldig spandoek bij het ziekenhuis stonden. Dat gaat allemaal niet ongemerkt aan de medewerkers voorbij. Mondkapjes zijn belangrijk, maar ik denk dat die morele steun minstens zo belangrijk is.’’

Hoe is de sfeer onder medewerkers?

,,Ik was vrijdag op die speciale COHORT-verpleegafdeling en daar zei iemand: ,,Het is wel zwaar, maar we kunnen nu laten zien wat we kunnen’’. Dat vind ik heel krachtig gezegd. Ik denk dat dat staat voor de houding en inzet van onze professionals. We gaan er niet aan voorbij dat op sommige momenten het hartstikke moeilijk is, daarin ondersteunen we. We hebben gezegd: ‘Let op elkaar, want dit gaat nog wel even duren.’’

Isala in Zwolle verwacht binnen anderhalve week tot twee weken een piek in de stroom coronapatiënten die acute zorg nodig heeft.
Volledig scherm
Isala in Zwolle verwacht binnen anderhalve week tot twee weken een piek in de stroom coronapatiënten die acute zorg nodig heeft. © Getty Images

In samenwerking met indebuurt Zwolle